Östergötlands lämplighet för varg i jämförelse

SRF uttalar sig om lämpligt antal revir i Östergötland

Vargfakta blir lite nyfikna på hur Sven-Olof Löfgren från Svenska Rovdjursföreningen gör sin bedömning av Östergötland som lämpligt blivande varglän. Enligt Löfgren får vi i alla fall veta att det finns plats för två revir. Vi utgår ifrån att han pratar om ”plats” ur ett rent geografiskt och fysiskt perspektiv och inte utifrån någon lokal attitydundersökning.

Rent biologiskt kan det knappast finnas några hinder för varg att etablera sig i Östergötland då viltstammarna torde vara goda till mycket goda. Inte heller råder det brist på skog som vargen sägs behöva för att trivas. Kvar att bedöma är egentligen bara själva ytan som kan tänkas upptas av dessa två revir. Vi vet redan hur stort ett vargrevir är till sin yta och vi vet hur stort Östergötland är. Med sina totala areal om 10 562 km2 betyder två revir att allt mellan 1 600-2 000 km2 eller 15-19% bedöms som lämpligt, enligt Löfgren, att avsätta till varg.

Att 70% av Sveriges befolkning, enligt Sven-Olofs påstående skulle vara för varg är i sammanhanget inte direkt relevant då vi vet att acceptansen minskar med avståndet – ju närmare vargen man kan tänkas behöva bo desto mindre blir stödet – enligt Om svenskars inställning till rovdjursförvaltning 2009 – Rapport från SLU 2009. Vilken undersökning Löfgren lutar sig mot är okänt.

 

Lämplighet i perspektiv

Hur ser det då ut i övriga varglän? Vi har inte hört talas om varken lokala eller länsvisa lämplighetsbedömningar utan för vår del framstår det mer som om vargens utbredning skett lite utifrån vargens egen bedömning om lämplighet, inte utifrån SRF:s. Men, vi bortser från den detaljen och räknar istället lite på hur det skulle se ut för övriga län om Östergötland och SRF:s åsikt om hur mycket plats som bör lämnas till vargarna används som utgångspunkt.

Vi har valt ut tre län som jämförelseobjekt och kort redogjort för nuläget. Resterande varglän kan läsaren själv räkna på om så önskas. All väsentlig data finns här på vargfakta under respektive läns sida.

 

Aktuellt läge i Dalarna

Antalet nuvarande revir är 17 stycken och antalet vargar drygt 120 individer. Ytan brukad av varg är 12 000-15 000 km2 eller 43-53% av Dalarnas totala yta om 28 193 km2.

Om SRF:s bedöming om lämplighet skall ligga till grund för Dalarna betyder det att den av vargen brukade ytan bör minska med drygt 50% eller i absoluta tal inte vara större än 4 200-5 600 km2 vilket borde räcka till 5-7 revir. Överskottet är således som minst 10 revir.

 

Aktuellt läge Värmland

Antalet nuvarande revir är 20 stycken och antalet vargar drygt 140 individer. Ytan brukad av varg är 10 400-13 000 km2 eller 59-74% av Värmlands totala yta om 17 586 km2.

Om SRF:s bedöming om lämplighet skall ligga till grund för Värmland betyder det att den av vargen brukade ytan bör minska med drygt 75% eller i absoluta tal inte vara större än 2 600-3 400 km2 vilket borde räcka till 3-4 revir. Överskottet är således som minst 16 revir.

 

Aktuellt läge Västmanland

Antalet nuvarande revir är 5 stycken och antalet vargar knappt 30 individer. Ytan brukad av varg är 2 800-3 500 km2 eller 44-56% av Västmanlands totala yta om 6 302 km2.

Om SRF:s bedöming om lämplighet skall ligga till grund för Västmanland betyder det att den av vargen brukade ytan bör minska med drygt 65% eller i absoluta tal inte vara större än 1 000-1 200 km2 vilket borde räcka till 1-2 revir. Överskottet är således som minst 3 revir.

 

Omvänd lämplighet

Om  man istället vänder på steken och ser ovan  nämnda varglän som någon form av bevis i fråga om ”lämplighet”, borde Östergötland kunna husera långt fler revir än 2 stycken. Om vi tar den lägsta relativa ytan ovan, 43% och använder den kommer vi fram till att hela 4 500 km2 kan avsättas till varg vilket borde räcka till 4-5 revir eller ett 40-tal vargar.

Går vi istället på den högsta relativa brukade andelen, 74% hamnar vi på en total om 7 800 km2 för Östergötlands del vilket borde räcka till 8-9 revir eller drygt 70 vargar.

 

Slutligen

Vargfakta finner uttalandet från SRF om lämplighet och vad som anses få plats inom ett län, intressant men samtidigt lite illa grundat givet hur det ser ut i övriga län. Antingen är det fråga om en ny bedömningsprincip som då rimligtvis borde få konsekvenser åt endera håll eller så har man inte riktigt tänkt färdigt innan man uttalat sig.

Bedöm själv.

 

Läs artikeln i Corren – ”Två flockar får plats i länet” – Östergötland.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se