Planerad vargjakt stoppad, Dalarnas Län

varg skjuten i kohage

Naturvårdsverket meddelar att den planerade licensjakten i Dalarna stoppas. Detta efter att Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet om vargjakt i länet.

Länsstyrelsen i Dalarna hade planerat för en jakt om åtta vargar inom länets gränser. Efter att miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet stoppas nu jakten tills dessa att frågan är utredd. Vilka kriterier som inte uppfyllts för att tillåta jakt och därmed ligga till grund för detta stopp är i nuläget okänt för utomstående.

Miljöorganisationerna har överklagat jaktbesluten även för Värmland och Örebro men där väljer verket att inte gå dem till mötes utan tillåta jakten efter vad som framgår i nuläget.

Naturvårdsverket bedömer att för att inhibition ska meddelas krävs en tämligen hög grad av sannolikhet för att ärendet ska ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås gällande Värmland- och Örebro län. Det finns därmed inte skäl för att bevilja inhibition.Vad gäller Dalarnas län så bedömer Naturvårdsverket att det i detta fall föreligger skäl för att bevilja inhibition av beslutet om licensjakt efter varg.Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendet slutligt.

Överprövningen i sak kan komma tidigast 5 januari för överklagandena gällande Värmland- och Örebro län. Och tidigast 12 januari för överklagandet gällande Dalarnas län.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ingen-inhibition-i-Varmland-och-Orebro-men-i-Dalarna/
Foto: Privat. En varg som sköts under pågående angrepp i en kohage i södra Dalarna, hösten 2014.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se