Varg skjuten under pågående angrepp, Dalarna

varg skjuten i kohage

Två vargar hade valt ut en kviga ur en större grupp djur och trängt upp henne mot hörnet av hagen. Ägaren sköt den ena vargen när den gick till attack mot kvigan.

I närheten av Garpenberg sköts en varghane under morgonen. Vargen fälldes under pågående angrepp mot en kviga som skiljts ut ur en större grupp djur. Den andra vargen, förmodligen en hona, som också deltog i angreppet försvann från platsen efter att hanen fällts.

Det var under den vanliga morgonkontrollen av korna i beteshagarna som djurägaren blev varse om att något höll på att hända.

– En stor grupp djur kom rusande i panik mot mig, jag förstod att något jagade dem. Strax bakom kom en varg och uppe i hörnet av beteshagen såg jag en ensam kviga med en annan varg efter sig, berättar djurägaren för Vargfakta.

Den varg som jagade besättningen vände då om för att ansluta till den andra vargen. Lantbrukaren skjuter ett skott i marken men det brydde sig inte vargen om.

– Den brydde sig inte, det var full jakt och då fällde jag den alldeles i närheten av kvigan.

Djurägaren har länge oroat sig över de observationer som gjorts i närheten av hans gård. På gården föder han upp köttdjur som betar stora markområden under hela betessäsongen. Stora delar av betesmarken ligger också mot öppet vatten och har höga naturvärden. Totalt har han flera mil stängsel.

– Det hade aldrig gått att stängsla mot sjön, så är det. Å andra sidan har det visat sig att stängsel inte ger tillräckligt skydd så man kan undra varför man skall ödsla pengar på det? Jag har skötselavtal för markerna runt sjön och det kommer jag inte kunna fullfölja om det blir ett vargrevir här, säger djurägaren.

För inte så många år sedan hette det att vargar inte angriper kor. Nu, med flera vargar kan vi konstatera att större tamdjur visst står på vargens meny. Att stängsla ute varg må vara ett problem men att stängsla in kor som flyr i panik är helt enkelt en omöjlighet. Alternativen är då att antingen lägga ned djurhållningen och i det här fallet då förlora beteshävden runt sjön eller att skjuta bort vargarna.

– Att en kviga på 400-500 kilo skulle utgöra ett problem för två vargar som kan ta en vuxen älg har jag svårt att förstå, klart att de kan och de var på god väg att göra det nu.

Vidare är lantbrukaren väl medveten och orolig över de effekter lantbrukare sett i bland annat USA där sekundär stress blivit ett omfattande ekonomiskt problem.

– Det verkar inte som att politikerna förstår vad som sker med djurhälsan när djuren ständigt känner sig jagade, djurhälsan och lantbrukarnas ekonomi påverkas omedelbart. Foster kastas, brunsten försenas och djuren ökar inte i vikt på samma vis som när de har lugn och ro. Det blir dramatiska följder för oss djurhållare.

Länsstyrelsen har besiktigat djuret och händelsen och kommit fram till att det skett i enlighet med paragraf 28.

Foto: Privat

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se