Rumänsk fårbonde dödad av vargar

Den 12 januari 1893 meddelade Aftonbladet (nr 9) att en Rumänsk fårbonde från Rakowitza blivit dödad av vargar.

Såhär återberättades den sorgliga historien i Aftonbladet:

Uppäten af vargar. Framemot aftonen skulle nyligen en bonde från Rakowitza, en rumänsk by söder om Hermanstadt i Siebenbürgen, gå uppåt bärgen för att se till sina får. På vägen genom skogen blef han anfallen och uppäten af vargar. Följande morgon funno herdar den krossade hufvudskålen, en fot och några söderrifna klädespersedlar; rofdjuren hade endast kvarlämnat dessa spår och släpat alt det öfriga med sig. Den ovanligt tidiga vintern har redan fört vargarne till Siebenbürgen. De ha sitt sommartillhåll vanligen i Ryssland och Moldau, men komma om vintern i stort antal till Siebenbürgen. Vid sträng köld taga de sin föda i byarna och våga sig till och med in i städerna, där till största delen hundar falla offer för dem. Endast sällan händer det, att vargarna anfalla människor.”

 

 

 

Fotnot: De röda rutorna skapas av söktjänsten i tidningsarkivet efter lyckad sökning på ordet ”varg”.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se