Ruona Burman tillrättavisas av Naturvårdsverkets generaldirektör

Ruona Burmans uttalande om landsbygdsbefolkningen som ett folk i buskarna var inte i linje med Naturvårdsverkets värdegrund enligt generaldirektör Maria Ågren.

Ruona Burman uttalade sig om landsbygdsbefolkningen i samband med en intervju i nätupplagan av Svensk Jakt där hon sade sig förstå att en utebliven licensjakt på varg skulle uppröra ”folket i buskarna”. Epitetet noterades särskilt av oss och ledde till en separat artikel där vi påpekade det olämpliga i ett epitet som utan överdrift kan tolkas som nedlåtande.

Naturvårdsverkets generaldirektör, Maria Ågren håller med om att det inte var så klokt sagt av Burman i ett svar till en av dem som blivit upprörd och skrivit till verket. I tidningen Jakt & Jägare intervjuas Ågren med anledning av Ruonas övertramp;

– Det är ett olämpligt sätt att uttrycka sig på och stämmer inte med den värdegrund vi har på Naturvårdsverket.

Burman får även chansen att uttala sig i tidningen och säger att det var ett olyckligt uttryck och att hon ångrar sig.

– Det var olämpligt uttryckt. Men det var inte min avsikt att låta nedvärderande eller marginaliserande. Jag och reportern förde ett långt resonemang, där jag sa ungefär samma sak om och om igen. För att inte upprepa mig använde jag uttrycket ”folket i busken” och det beklagar jag, säger Ruona Burman.

 

Tidigare JO-anmälan mot Ruona Burman

Som vi skrivit om tidigare har Burman blivit JO-anmäld för att ha förvrängt sanningen när hon presenterade resultatet av sårbarhetsanalysen för varg. Denna anmälan har inte kommenterats av varken Burman eller hennes arbetsgivare Naturvårdsverket trots att det får sägas vara av en allvarligare natur än ett ogenomtänkt uttalande i en intervju.

Sårbarhetsanalysen för varg sägs vara ett avgörande dokument vad beträffar att definiera gynnsam bevarandestatus och i slutänden det antal frilevande vargar som landsbygdsbefolkningen skall samexistera med.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se