Sametinget – Varg kan inte få etablera sig i renskötselområdet

Sametinget är bestämda vad beträffar vargförekomst i renskötselområden – det är en omöjlighet. Samerna menar att beslutet om låta den gulröda vargtiken stanna är ett första steg i att utvidga vargens levnadsutrymme på samernas bekostnad.

Den gulröda vargetiken från Ryssland har slagit rot norr om Junsele tillsammans med en partner. Risken är stor att det blir valpar till våren vilket också är vad Naturvårdsverket hoppas på för att tikens gener skall sprida sig. I området kommer renskötare från södra Västerbotten och norra Jämtland att ha sina renar på vinterbete. Sametingets politiska ledning menar att Naturvårdsverket nu måste fullfölja riksdagens och regeringens politik om att vargförekomst i renskötselområdet ska begränsas.

– Beslut att freda varg inom renskötselområdet i genetiskt syfte är ett första steg att utvidga vargens livsutrymme på bekostnad av samernas möjligheter att livnära sig på rennäring . Den finsk/ryska vargtiken måste tas bort från de områden där renar förs på bete för att förhindra att en fast etablering sker, säger Anders Kråik, Sametingets vice styrelseordförande.

Naturvårdsverket har meddelat att inget nytt försök görs för att flytta vargtiken. Däremot vill man försöka behålla den tills valparna kan flyttas. Regeringen har gett uppdrag åt till Naturvårdsverket att föra dialog och överlägga med berörda samebyar om en lösning för den genetiskt viktiga vargtiken.

– Det räcker inte bara med dialog. Vargparet måste föras bort eller hållas i ”karantän” tills valparna kan släppas. De berörda renskötarna ska ges befogenheter att ställa villkor för hur deras egendom och försörjning ska skyddas, betonar Per Mikael Utsi, Sametingets styrelseordförande.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se