Schweiz will ändra rovdjursparagrafen i Bernkonventionen

Enligt ett pressmeddelande från Schweiziska miljödepartementet har det federala rådet röstat igenom ett förslag till ändring av Bernkonventionens paragraf 22. Tanken är att en stat som skrivit under konventionen närsomhelst ska kunna ändra förhållandet till enskilda arter som orsakar problem i landet.

Den 16 november 2011 röstade det Schweiziska federala rådet igenom ett genomarbetat förslag till förändring av Bernkonventionen, som bland annat ska hjälpa Schweiz att reservera sig i den expansiva återinföringen av varg som pågår i Europa.

Förändringen svarar mot en motion till parlamentet inlämnad av parlamentarikern Jean-René Fournier*. Förslaget har, när detta skrivs, troligen redan befordrats till beslutande instans. Efter godkännandet återstod nämligen bara för UVEK** att presentera Motion Fournier, som förslaget kallas, till Bernkonventionens styrelse.

 

Stat ska ha rätt att ändra sig

Ändringen berör Paragraf 22 som omfattar ”bevarandet av Europeiska växter och djur och deras naturliga livsmiljö”. Med förändringen vill man att de stater som som gått med i Bernkonventionen när som helst – inte bara vid signeringen av avtalet – ska kunna göra inskränkningar för spridningen av vissa arter ” i det fall den situation som rådde vid avtalets undertecknande uppenbarligen har förändrats”.

Exempel: Schweiz uttryckte vid undertecknandet av Bernkonventionen i september 1980 inga reservationer mot varg. Varför? Jo, det fanns inga vargar i Schweiz då och man hade inte en tanke på att det skulle kunna bli ett framtida hot. Idag är situationen helt annorlunda med omfattande angrepp på tamdjur och med inskränkningar i människors trygghet.

Sverige gjorde samma sak; undertecknade Bernkonventionen oreserverat samma år, just för att vi inte hade några vargar (de sista försvann 1975). Finland, Baltikum och andra regioner med varg gjorde däremot kraftiga reservationer och därför har dessa stater kunnat forma en egen rovdjurspolitik med mindre överstatlig inblandning.

 

Kan vinna laga kraft

För att Motion Fournier ska vinna laga kraft måste den först godkännas av två tredjedelar av Bernkonventionens styrelse samt rekommenderas av ministerrådet. Därefter måste den godkännas av alla stater som undertecknat konventionen. Resten av ärendet sköts av Bernkonventionen själv.

Vid ett genomförande av ”Nya paragraf 22” måste sedan den enskilda staten insända en reservation efter vilken beskattning av varg och andra djur som berörs, kan börja administreras.

 

Sverige ges ny chans

Schweiz ser mycket allvarligt på vargsituationen i hemlandet och hotar med att helt lämna Bernkonventionen, vilket alla länder har rätt till. Man menar att man ändå, i det fall Schweiz skulle vilja återinträda, skulle kunna ha med sig Motion Fournier som ett villkor att skriva in i nästa avtal. Och då hela Bernkonventionen vilar på att så många länder som möjligt är med, är det inte troligt att man skulle vägra Schweiz återinträde bara för att man tidigare gått ur.

Den här möjligheten finns också för Sverige. Vårt land kan alltså lämna Bernkonventionen med möjligheten att återinträda och med förnyade villkor. I det här läget är det dock klokt att invänta konventionens styrelsebeslut angående det Schweiziska förslaget.

För Sveriges del skulle en förnyelse av Bernkonventionen innebära att vi, med ledning av den utveckling som skett i landet, skulle kunna inlämna en reservation mot varg och andra rovdjur och därmed uppnå frihet att skapa en mer regionalt anpassad rovdjurspolitik med mindre styrning från EU.

 

*Jean-René Fournier, ekonomisk analytiker, född i Schweiz 1957. Han har representerat Valais-kantonen i det federala rådet sedan 2007. Före dess kom han från en tjänst inom UBS, Union Bank of Switzerland.

** UVEK står för Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, och är ett Schweiziskt miljö-, energi- och transportdepartement.

 

Källa: Press release från Confederate Department for Environment, Traffic, Energy and Communication 16/11/2011. Se Current Concerns för engelsk version eller läs PDF här.

Läs Bernkonventionen här.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se