Selektiv jakt inte tillstyrkt av Förvaltningsrätten

Den selektiva jakt som sjösattes av Naturvårdsverket efter beräkningar från vargforskare om den positiva effekten på inavelsgraden strider mot Art- och habitatdirektivet enligt Förvaltningsrätten.

En selektiv jakt sjösattes av Naturvårdsverket efter att en rapport om de positiva effekterna på vargstammens inavelsgrad genomförts av Skandulv. Jakten han dock knappt starta innan WWF, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen begärde att den stoppades. 3 vargar fälldes innan inhiberingen trädde i kraft.

Nu har Förvaltningsrätten gått igenom överklagan och kommit fram till att det helt enkelt inte var förenligt med Art- och Habitatdirektivets undantag enligt artikel 16 då samtliga punkter måste vara uppfyllda för att tillåta jakt.

Förvaltningsrätten menar på att det är enklare att förbättra genetiken genom import av vargar från Ryssland, inplantering av vargvalpar och flytt av vargar som vandrar in naturligt. Vidare bör man med hänsyn till proportionalitetsprincipen tillämpa sådana lösningar i första hand.

Redaktionen kommentar: Givet svårigheterna med såväl vargflyttar som inplantering av vargvalpar som konstaterats under året ter sig rättens slutsats om ”att enklare lösningar finns” som främmande.

 

Källa: http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Forvaltningsratten-upphaver-Naturvardsverkets-beslut-om-selektiv-och-riktad-jakt-efter-varg-2013/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se