Skyddsjakt på fårdödande varg, Örebro

Efter angrepp mot tre olika fårbesättningar i Örebrotrakten är det nu klart att det blir skyddsjakt på en varg. DNA-prover från ett av angreppen visar att det inte rör sig om en genetiskt intressant individ.

Efter tre angrepp mot lika många fårbesättningar runt Örebro har Länsstyrelsen fattat beslut om avlivning av en varg. Jakten inleds i morgon och får pågå som längst till och med den 24 mars.

Inom loppet av en vecka i månadsskiftet februari-mars, angreps tre olika fårbesättningar inom en radie av 15 km utanför Örebro; i Närkes Kil, Gräve och Glanshammar.

Länsstyrelsens fältpersonal kunde säkra DNA-spår vid angreppet i Glanshammar. I dag kom svaret på DNA-analysen från Viltskadecenter vid Grimsö forskningsstation. Svaret visar att spåren kommer från en tik med skandinaviskt ursprung, med stor sannolikhet en ungvarg från Villingsbergsreviret. Vargen är således inte att klassificera som genetisk värdefull för den svenska vargstammen.

Länsstyrelsen har mot denna bakgrund i dag tagit beslut om skyddsjakt i enlighet med Jaktförordningen 23a, 23b och 24b ”för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom”.

Jakten får bedrivas från och med i morgon den 9 mars och som längst till och med den 24 mars.

Länsstyrelsen har utsett en särskild jaktledare. Jaktledaren har ansvaret för att organisera jakten och ska rapportera till Länsstyrelsen senast en timme efter att varg har fällts.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/nyheter/2013/Pages/lansstyrelsen-tillater-skyddsjakt-pa-varg-som-rivit-fat.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se