Skyddsjakt på fårdräpande varg tillstyrkt, Skåne

vargdödat får skåne 3

Efter några turer fram och tillbaka ändrar nu Länsstyrelsen i Skåne sin inställning till skyddsjakt och tillstyrker skyddsjakt på varg.

I förra veckan avrådde Länsstyrelsen Skåne från skyddsjakt i ett yttrande till Naturvårdsverket. Bedömningen gjordes utifrån en situation med två vargangrepp på kort tid i samma område, och två tidigare angrepp i maj och juni i en annan del av Skåne. Länsstyrelsens avrådan byggde på att man inte med rimlig sannolikhet kunde anta att en och samma varg låg bakom samtliga angrepp.   ­

– Sedan dess har det skett ytterligare ett angrepp i sydöstra Skåne. Vi har högst sannolikt tre angrepp från en och samma varg inom loppet av en vecka. Riktlinjerna från viltvårdsförvaltningen säger att vid tre angrepp från samma individ i ett begränsat geografiskt område kan skyddsjakt bli aktuell. Vi rekommenderar skyddsjakt för att undvika ytterligare angrepp på fårbesättningar i området, säger Per-Magnus Åhrén, enhetschef på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Värt att poängtera är att Viltskadecenter som agerat remissinstans i ärendet ansåg att vargen skulle skjutas med motiveringen att omfattningen helt enkelt talade för sig själv.

Länsstyrelsen Skånes besiktningsmän har på kort tid konstaterat tre vargangrepp i samma geografiska område:

Det kompletterande yttrandet har i dag skickats till Naturvårdsverket, som är den myndighet som fattar beslut om eventuell skyddsjakt på varg i Skåne.

I yttrandet föreslår Länsstyrelsen en tidsbegränsning av skyddsjakten på tre veckor och en geografisk begränsning till sydöstra Skåne (Väg 13 Ystad-Hörby i väster och väg E22 i norr från Hörby till Nöbbelöv då gränsen följer vägen till Åhus).

Huruvida tre veckor räcker till för att verkställa beslutet återstår att se. Vargjakt på barmark är förenat med stora svårigheter som tidigare fall i södra och mellersta Sverige visat.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2013/Pages/efter-tredje-angreppet-lansstyrelsen-tillstyrker-skyddsjakt-pa-varg.aspx
Foto: Privat från ett av angreppen i Skåne.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se