Skyddsjakten avbruten efter tvivelaktigt beslut från Naturvårdsverket

Skyddsjakten på den varg som rev nästan 20 får på ön Lilla Risten utanför Gräsö förra veckan har avbrutits. Jaktledare ställer inte upp på de beslut Naturvårdsverket tagit om val av vapen.

Enligt Uppsala Nya Tidning har jaktledaren för den pågående skyddsjakten på Gräsö hoppat av uppdraget. Bakgrunden till avhoppet är att Naturvårdsverket formellt beslutat om att endast kulvapen får användas och att skott inte får avlossas på simmande varg.

Alla som är bekanta med hur skärgården är beskaffad inser riskerna med kulskytte mot klippor och hällar. Lennart Nordvarg, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen i Uppsala är kritiskt till Naturvårdsverkets beslut. Han framhåller såväl riskerna med kulvapen som den försvårande omständigheten som att förbjuda skott mot varg i vattnet innebär.

Att skjuta en simmande varg får anses som en av de bättre chanserna till att avsluta skyddsjakten och förhindra fler angrepp på de fårbesatta öarna i området. Detta av flera skäl, dels för att vargen lätt kan upptäckas i vattnet och då också hinnas ikapp med båt och dels för att ett skott kan ske på nära och säkert håll utan chans till förlupna kulor.

Skyddsjakten förväntas återupptas när en ny jaktledare utsetts av länsstyrelsen. Jakten pågår till den 8 juli.

Bild: Leif Högberg
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se