Socialdemokraterna i Rättvik stödjer vargveto

Socialdemokraterna i Rättvik anser att 1-2 vargrevir är lagom för hela Dalarnas län och att övriga landskap bör ta sitt ansvar om vi skall ha en vargstam.

Nyligen beslutades på kommunal nivå i Orsa om att rovdjurstrycket måste hanteras på lokal nivå vilket skall mynna ut i en framställan till regeringen om att få bli en vargfri kommun. Med vargfri kommun menas att inga fasta etableringar skall tillåtas inom kommunens gränser.

Nu verkar Socialdemokraterna i Rättvik ta rygg på Orsa då de bestämt sig för att delvis stödja ett medborgarförslag om en vargfri kommun. Förslaget skall behandlades i kommunfullmäktige på torsdag kväll men i ett uttalande från lokalföreningen uppger man att beslut om antal vargar och björnar skall tas på kommunal nivå med hänsyn tagen till eventuella fastställda ramar på nationell nivå.

För närvarande anser partiet att varg- och björntätheten är för stor både i Dalarnas och i Sverige och att skadeverkningarna är påtagliga.

– Problemen för exempelvis fårägare, fäbodbrukare och hundägare är alltför kända i Rättvik för att det ska behövas utvecklas ytterligare. Härtill är vargen ett direkt hot mot vårt stora klövvilt exempelvis älg och rådjur, skriver partiet.

Partiet efterfråga också en mer solidarisk hållning när det kommer till ansvaret om att ge plats åt vargrevir.

– Vargstammen i Dalarna bör reduceras till 1-2 vargrevir. Övriga landskap måste också ta sitt ansvar om vi ska ha en vargstam, skriver socialdemokraterna.

 

Källa: http://dalademokraten.se/2013/02/05/rovdjuren-ar-kommunens-fraga/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se