Orsa antog motion om vargfri kommun

Orsa_Municipality_in_Dalarna_County

Kommunfullmäktige i Orsa antog motionen om att få bli en vargfri kommun. Jan-Olof Brandt (sd) stod bakom motionen som fått oväntat stöd av Kristdemokraterna.

Rovdjurstrycket i Orsa har gett upphov till politiska inspel med oväntat innehåll. I slutet av förra året motionerade Jan-Olof Brandt (sd) om att kommunen borde ansöka om att få bli helt fri från fasta vargetableringar i ett pilotförsök. Motionen har debatterats inom fullmäktige och har fått såväl stöd som kritik.

Bland motståndarna menade man på att rovdjuren inte var en kommunal fråga utan en nationell vilket är korrekt ur ett demokratiskt perspektiv men den fysiska närvaron och ansvaret är ytterst lokalt. Flera partier inom kommunen höll dock med Brandt om att rovdjurstrycket var högt i Orsa och Dalarna.

Under måndagen togs dock motionen upp igen i kommunfullmäktige och ett oväntat stöd kom då från Kristdemokraten, Ulf Björklund när han intog talarstolen.

– Vi har diskuterat det här väldigt mycket och förstår den oro som finns. Från Kristdemokraternas sida instämmer vi i allt väsentligt med motionen, men vi måste hitta rätt väg. Jag föreslår att kommunfullmäktige begär hos riksdagen att Orsa kommun får bli en pilotkommun eller frikommun när det gäller rovdjursfrågan, vilket innebär frihet från att hålla vargrevir inom kommunens gränser, sade han enligt Dala-Demokraten.

Efter överläggningar mellan ledamöterna antogs så motionen om att kommunen skall vända sig till regeringen med sin begäran om att slippa fasta vargetableringar inom kommunens gränser.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/motion-om-vargfritt-orsa-antogs
Foto: Wikipedia

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se