”Sverige har gott om plats för varg!”

Sverige har gott om plats för många saker, men varg verkar inte vara en av dem.  Ett vargens Sverige utgör nämligen som mest 45% av landets yta.

År 2007 antog FN en urfolksdeklaration som bland annat erkänner samernas rätt till självbestämmande samt rätt att äga, bruka och kontrollera land och naturresurser. Landområden som samer traditionellt brukat kan enligt deklarationen inte längre betraktas som statens egendom.

Enligt internationell rätt utgör det samiska folket ett urfolk. Det samiska folket har en egen kultur, ett eget språk, egna näringar och framför allt en tydlig koppling till sina traditionella land- och vattenområden. Det är dessa arealer som vi i dagligt tal kallar för renskötselområdet.

Ovanför renskötselområdets södra gräns får ingen varg förekomma. En lag som, ur gammal hävd, tillkommit för att skydda renarna som är samernas basnäring.

 

Illustration av 45% av Sveriges yta.

Av de 45% som återstår nedanför renskötselområdet ingår den region där vargen förekommer idag – Varglänen. Det är ett mycket litet område – mindre än 25% av Sveriges totala yta – och där hyser vi den absoluta huvuddelen av vår vargstam.

Om vi skulle tillåta spridning så finge det bli söderut. Eller västerut till våra norska grannar. Enligt Naturskyddsföreningens skrift Rapport från Projekt Varg finns det dock begränsningar söderut:

”De ur biologiskt produktionshänseende lämpliga områdena i södra Sverige har nackdelen att ligga i tätbefolkade områden med betydande boskapsskötsel. Söder om Mälardalen och Vänern finns inget tillräckligt stort sammanhängande område som skulle räcka för att hysa en god vargstam. Möjligen kan det gå att ha varg i flera mindre områden men det är inte bra om de blir isolerade från varandra och risken är stor för att vargarna inte får vara i fred. Det är således svårt att återinföra varg i södra Sverige.”

Sverige är ur ett varghållningsperspektiv inte så rymligt som man kan tro.

 

Sveriges vargkarta.

Sveriges hela yta räknas ofta in i kalkylen när vår vargtäthet ska jämföras med andra länder. Det ger en snedvriden bild av verkligheten. Inte minst när Sveriges duglighet som vargnation ska rankas, till exempel av Världsnaturfonden.

 

[TABLE=24]

 

 

Category: Artikel, Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se