Tom Arnbom, Världsnaturfonden, likställer varg med fladdermus

Enligt Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världnaturfonden Sverige är rädslan för varg likställd med rädslan för fladdermöss. Detta menar Arnbom efter att Jägareförbundet i Dalarna gått ut med krav om att få skjuta varg som uppehåller sig i människors trädgårdar.

Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, Sveriges näst mest rovdjurstäta län, är oroad över att revirtätheten ökar och att rovdjuren allt som ofta passerar genom människors boendemiljöer:

– Tätheten på reviren ökar och därmed också rädsla och obehag bland folk på landsbygden.

Detta är inte något Thomas griper ur luften då han trots allt är verksam och boende i Dalarna och där också möter de människor som lever med och intill varg och vargrevir. Han borde vara ganska välunderrättad om hur folk upplever den biologiska mångfalden.

 

Rovdjursexpert Tom Arnbom – boende på Värmdö

Däremot bor, såvitt vi kan se, rovdjursexperten Tom Arnbom på Värmdö och hans rovdjursexpertis efterfrågas på arbetsplatsen i Sollentuna. Ingen av dessa två kommuner är hemstad åt vare sig varg eller björn. Lodjur har  siktats på Värmdö men någon föryngring verkar inte vara säkrad. Även varg har siktats vid ett par tillfällen men det är inte likställt med att bo och arbeta i Dalarna. Inte heller är vargobservationerna på Värmdö säkerställda av Länsstyrelsen.

Men Tom är trots sin bo- och arbetsplats starkt kritisk till Björklunds uttalande och menar i stort att rädslan är helt ogrundad. Han säger som så många andra att vargen bara är nyfiken när den uppehåller sig i närheten av människor. Inget att vara rädd för.

Vidare ger han stöd för sin tes om att rädsla inte på något vis bör ligga till grund för att skjuta vargar. Detta gör han med följande uttalande i Corren den 30 september:

– Men människor är rädda för allt möjligt. Människor är rädda för fladdermöss, ska man skjuta dem också?

Så, var det med den saken enligt Världsnaturfondens rovdjursexpert – vargar är lika ofarliga som fladdermöss. Ni som bor i vargrevir, som möter ”nyfikna individer” och som kanske inte känner er helt bekväma med detta kan således luta er mot rovdjursexperten från Värmdö och känna er helt lugna.

 

Skillnaden mellan en fladdermus och en varg

Vi är ganska så säkra på att du känner till skillnaden mellan den lilla insektsätaren och den betydligt större vargen men vi skriver det här i hopp om att Arnbom själv får informationen. Han verkar ha missat vissa fundamentala skillnader mellan dessa två medlemmar i den biologiska mångfalden.

Den enda fysiska likheten är att de föder levande ungar – sorteras under däggdjur.

Om vi som exempel tittar på den Nordiska fladdermusen så är den till storleken inte direkt respektingivande – stora exemplar kan väga 14 gram eller 0,014 kilo. En normalstor varg väger 3214 gånger mer än denna lilla krabat – 45 kilo. Kroppslängden hos fladdermusen är 5-7 centimeter, lite drygt hälften av en normal vargtass. Det mesta en fladdermus kan prestera i omfång är drygt 25 centimeter när den sträcker ut vingarna i sin helhet. Det är något mindre än vad en varg är över axlarna.

Vargar dödar och äter vuxna älgar. Helst tar de kalvarna men de är fullt kapabla att nedlägga en älg om 200-300 kilo. Fladdermusens byten, insekter, räknas i delar av gram. Vidare kan sägas att vargar även uppträder i par och jagar i flock vilket på en gång gör det riktigt besvärligt för det eventuella bytet. En stor älg kan klara en ensam varg under goda förhållanden, men två eller fler vargar är nästan omöjligt. Fladdermusen däremot jagar ensam.

Man kan utan att vara okänslig säga att rädslan för fladdermusen faller under begrepp som ogrundad och fobi då det inte finns någon vetenskapligt säkerställd grund för en sådan rädsla. Det gör det däremot när det kommer till varg. För den som vill veta mer rekommenderas denna sida om vargangrepp.

 

Fog för rädsla och obehag

Givet de stora och direkt fysiska skillnaderna mellan varg och fladdermus tycker vi nog att den som känner obehag inför den förstnämnda inte skall negligeras eller bagatelliseras på ett sådant sätt som Arnbom gör. För vi hoppas innerligt att han raljerar när han uttrycker sig som han gör och inte visar prov på sin rovdjursexpertis.

För övrigt tror vi inte att uttalanden av Arnboms sort ger hans arbetsgivare fler betalande medlemmar. Vad vi däremot vet är att de som känner som de gör blir irriterade och att deras eventuella stöd för varg minskar.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se