Utredning om skyddsjakt påskyndas, Haverö

Efter att två hundar dödats av varg gjordes en ansökan om skyddsjakt som avslogs. När ytterligare en hund dödats görs påskyndas ärendet.

Viltskadecenter har satt upp tre angrepp på hund inom ett revir som grund för att betrakta vargarna som mer skadebenägna än andra. Efter två angrepp av vargarna i Haverö skickades en ansökan om skyddsjakt in som inte beviljades med motiveringen att vargarna inte framstod som mer skadegörande än andra.

Nyligen dödades en tredje hund, som för övrigt tillhörde samma personer som miste den andra hunden inom samma område vilket också resulterade i en ny ansökan om skyddsjakt.

Länsstyrelsen i Gävleborg säger till Radio P4 att man nu prioriterar ärendet och att avföring som samlats in av fältpersonal skickats till Viltskadecenter med önskemål om snabb hantering.

Sara Sundin, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen verkar ha tagit fasta på det faktum att vargarna vid det sista angreppet korsade jägarnas spår och gick in i såten (jaktområdet reds. anm) för att ta hunden. Det om något torde visa på att vargarna aktivt och utan att skygga för människor jagar hundar.

Utöver det bör också tilläggas att jägarna innan jakten påbörjades spårat av området utan att finna vargspår.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/snabbutreder-skyddsjakt-i-havero
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se