Tre vargdödade hundar på kort tid, Ljusdal

jämthund dödad av varg ljusdal

En stövare och två älghundar har dödats inom samma område sedan slutet av september. En ansökan om skyddsjakt fick nyligen avslag från Länsstyrelsen.

I slutet av september dödades och konsumerade vargar en stövare på den jämtländska sidan av det aktuella området. Därefter, mot slutet av oktober dödades en jämthund cirka 15 kilometer från platsen där stövaren dödades.

Efter de två angreppen ansöktes om skyddsjakt på varg inom området. Länsstyrelsen i Gävleborg avslog dock ansökan i måndags med motiveringen att skadenivån inte kunde anses onormal.

”I enlighet med Viltskadecenters kriterier klassas vargarna i det aktuella området som genomsnittligt skadebenägna. Risken för vargangrepp på hundar bedöms därför inte vara högre i området än inom andra vargrevir. En skyddsjakt kan förväntas leda till att andra vargar – genomsnittligt eller särskilt skadebenägna – etablerar sig i området. Länsstyrelsens slutsats är därför att förutsättningarna för att kunna bevilja skyddsjakt i dagsläget inte är uppfyllda och ansökan avslås.”

 

Nytt dödligt angrepp

Under lördagen jagade några personer ur samma jaktlag som förlorade jämthunden i slutet av oktober. Med anledning av förlusten vidtogs rimliga försiktighetsåtgärder och området spårades av innan älghunden släpptes. Under spårningen sågs inga tecken på att vargar befann sig i området.

Älghunden släpptes således och gjorde först en kortare sökrunda innan den återvände till hundföraren. (Detta är ett mycket vanligt beteende hos jakthundar innan jakten drar igång på allvar.) Därefter påbörjade den en ny runda och det var under denna som hunden angreps.

Enligt uppgifter till tidningen Svensk Jakt hade vargarna korsat hundägarens spår innan de angrep hunden som vid tillfället befanns sig cirka 200 meter från ägaren. Rörelserna på gps:en talade om att något var galet med hunden som snabbt söktes upp. Hunden levde fortfarande men var svårt biten över kors, rygg och tassar. Ägaren bar hunden till bilen i hopp om att nå veterinär men hunden avled i bilen kort därefter.

Samma jaktlag har således förlorat två hundar. Till tidningen Jakt & Jägare uppger de att de finns ytterligare en hund i laget men det är tveksamt om ägaren är villig att släppa den.

En ny ansökan om skyddsjakt kommer att lämnas in uppger de drabbade.

Den dödade älghunden, Trollbergets Esso var 2,5 år gammal.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2013/11/vargattackerad-hund-dog-i-bilen/
Foto: Privat. Jämthunden som dödades 20 oktober inom samma område och som tillhörde samma jaktlag.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se