Vad skulle hänt om vi haft 1000 vargar?

Vargfakta läser om att det tydligen borde ha funnits 990 vargar i nuläget om inte en omfattande tjuvjakt hade bedrivits. Detta har en grupp forskare kommit fram till genom ”noggranna uppskattningar”.

Låt oss bortse från två faktorer, påstådd tjuvjakt och det demokratiska beslutet om 210 vargar och 20 föryngringar och istället titta på vad det skulle innebära för landet Sverige nedanför renbetesgränsen. Vi uppskattar noggrant att Sveriges del av dessa 990 vargar rimligen borde vara 800.

 

Yta som krävs för 133 vargrevir

Dessa 800 vargar skulle skapa uppskattningsvis 133 revir givet 6 antal vargar per revir. Som vi tidigare beskrivit är ett vargrevir ingen fotbollsplan eller två utan en försvarlig mängd fotbollsplaner – närmare bestämt 140 000 stycken. 133 vargrevir motsvarar alltså en yta av 18 620 000 fotbollsplaner eller omskrivet i kvadratkilometer närmare bestämt 133 000 kvadratkilometer.

Den totala ytan av Sverige nedanför renbetesgränsen är drygt 182 000 kvadratkilometer. 133 vargrevir skulle uppta inte mindre än 73% av denna yta. Räknar vi bort vattenytor och tätbebyggda områden lutar det mot att drygt 85-90%, noggrant uppskattat, av det vi vanligtvis kallar naturen skulle vara brukat av varg.

 

Hur mycket vilt skulle dessa rovdjur döda

Inom ett revir dödas cirka 150 älgar per år medräknat älgar dödade av strövargar. Den totala summan dödade älgar blir då 133 gånger 150, 20 000 älgar. Sveriges totala älgstam, alltså över hela landet räknat på vintern är drygt 200 000 älgar. Om hälften av dessa befinner sig nedanför renbetesgränsen är det 100 000 varav hälften kor som tillsammans skulle producera cirka 35 000 kalvar av vilka troligtvis nästan 60% skulle dödas av varg. Resterande 40% skall då räcka till övriga rovdjur och övrig dödlighet.

 

En uppskattning av kostnaderna för viltskador

Nuvarande rovdjursstam har under perioden 2003 till 2010 kostat 53 190 000 kronor i bidrag och ersättningar för skador på tamdjur. Vargfakta uppskattar noggrant att den summan borde multipliceras med 4 för att ge en bild av vad 800 vargar skulle ha orsakat i form ersättningar till tamdjursägare  – drygt 212 miljoner eller 26 miljoner årligen.

 

En uppskattning av kostnaderna för underhåll av rovdjursstängsel

Vargfakta har gjort beräkningar av vad underhållet av stängsel kostar för lantbrukare i nuvarande varglän. För Dalarnas län är den årliga kostnaden 6,2 miljoner fördelat på 120 vargar. Enkel huvudräkning ger då att 800 vargar borde generera kostnader om drygt 41 miljoner per år för lantbrukare med tamdjur. Kostnader för underhåll är icke berättigade till något bidrag.

 

532 nya vargar per år

Dessa 133 revir skulle producera inte mindre än 532 nya vargar, räknat i oktober, varje år. På två år skulle således vargstammen vara nästan 2000 djur. Läs denna artikel igen och multiplicera allt med 2 så har du svaret på vilka konsekvenserna skulle bli.

 

Slutligen

Om vi haft lite mer tid i anspråk skulle vi kunna göra fler konsekvensanalyser på vad som händer med en vargstam om 800 djur. Men istället överlåter vi det till läsaren att själv gå igenom våra nuvarande artiklar och analyser och därefter räkna lite på effekterna.

Vi ber er också att särskilt notera skillnaden mellan påstådda eller anmälda jaktbrott och lagförda jaktbrott. Det är två skilda saker. Dessutom är inte alla anmälda jaktbrott relaterade till varg utan rör sig väldigt ofta om andra saker – fel djur, annans mark, fel märkning på fällor eller felaktig ammunition.

Läs artikeln i DN: 1.000 vargar utan tjuvjakt – DN.SE.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se