Varg nära centrala Alfta, Gävleborg

Tidigt på morgonen mötte Sofia Mannquist en varg när hon var ute på promenad med hunden. Mötet ägde rum inte långt från centrala Alfta rapporterar tidningen Hela Hälsingland.

Ytterligare ett vargmöte kan läggas till handlingarna efter att Sofia Mannquist mötte en varg tidigt på morgonen då hon rastade sin hund en bit från centrala Alfta. Tidningen Hela Hälsingland noterar att mötet mellan Sofia och vargen skedde cirka 500 meter från förskolan Furan.

– Det kändes otäckt, säger Sofia Mannquist, som var ute på en hundpromenad när vargen kom springande på Timotejområdet (se bild).

Sofia hade strax innan vargmötet mött en yngre man som rusade förbi henne på väg mot en busshållsplats och hon tror att vargen kan ha ”skrämts upp” av detta då mannen kom från ett skogsområdet.

– Vargen gick bara över vägen. Det hände ingenting i övrigt, men självklart blev jag rädd. Det känns olustigt att ha varg i närområdet där man bor.

Enligt Mannquist är det tredje observationen på kort tid inom samma område och hon får stöd från Sara Sundin, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Gävleborg som bedömer uppgifterna som trovärdiga.

– Men det går naturligtvis inte att spika saken definitivt. Nu får en av våra naturbevakare bli kontaktperson om någon vill lämna ytterligare uppgifter, säger hon.

Sundin säger avslutningsvis till tidningen att hon inte vill spekulera i var vargen hör hemma eller kommer ifrån.

Reds. kommentar: En inte allt för vågad gissning är att vargen hör hemma där maten finns och om flera iakttagelser gjorts inom samma område kan man anta att där finns mat för vargen att hämta. Bebyggelse utgör inga direkt hinder för vargen att söka föda. Särskilt inte i ytterkanterna av tätare husbestånd såsom relativt nyetablerade områden som på bilden ovan. För den som vill läsa en mer utförlig artikel om detta rekommenderas ”När vargen flyttar in” som skrevs för knappt ett år sedan. Bilden är snarlik det område som visas i nyheten från Alfta.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se