Vargens återintroduktion i Yellowstone, USA

Filmen Crying wolf handlar om vad som egentligen ligger bakom viljan att återintroducera varg i Yellowstone och resten av Amerika. En historisk återblick och resa som skulle kunna vara hämtad från Sverige lika väl. Bland filmens deltagare finner vi svenskättlingar som drivit jordbruk i flera generationer men som nu finner det mer eller mindre besvärligt när deras boskap gång på gång attackeras av vargar.

Filmen är nästan en timme lång och innehåller en del avsnitt med medelsvår engelska men på det hela taget är den begriplig för de flesta. Det görs, som nästan alltid i film från USA, religiösa jämförelser och hänvisningar men om man bara bortser från dessa är filmen mycket, mycket sevärd.

Från filmens hemsida: ”Ett nytt sätt att tänka har vuxit fram i vårt land och blivit allt mer framträdande för vår regering och i resten av den amerikanska kulturen. Denna filosofi, som kallas miljörörelse, står för våra beslutsfattare och formar ständigt deras tankar och politik. Till exempel beslutet, av USA Fish and Wildlife Service, att hämta vargar från Kanada och släppa dem i Yellowstone National Park och centrala Idaho 1995 – 1996. UFWS lovsjöng, tillsammans med många miljö- och djurrättsgrupper, beslutet. Det var nästan som om de triumferande hyllade återkomsten av några orättvist landsförvisade kungligheter. Deras verkliga triumf var emellertid att genom att lyfta djuret över människan få tillgång till tiotals miljoner dollar och ökad kontroll över både privat och offentlig egendom. Varginplanteringen i Yellowstone handlade aldrig om att rädda vargar eller balansering av ekosystem. Det handlade om något helt annat.”

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se