Nuvarande skandinavisk vargstam fler än 500 individer

Trenden för den rysk-finska vargens randpopulation i Skandinavien är alltjämt stigande. Nuvarande population inklusive årets föryngring omfattar fler än 500 vargar. Den preliminära rapporten efter vinterns inventeringar av varg visar på en population i tillväxt. Som vanligt ger inte sammanställningen en nulägesrapport över vargstammen utan snarare en historisk återblick av hur den såg ut under […]

Brukardokumentet – legal och lokal acceptans

En översiktsbild av nuläget inom vargförvaltningen utifrån de juridiska åtaganden Sverige undertecknat vid inträdet i EU. Samt en genomgång av de olägenheter varg och en icke genomförd konsekvensanalys medför vad beträffar lokal acceptans. Under vårvintern bestämde sig ett antal personer med intresse i vargfrågan att analysera nuläget utifrån de åtaganden Sverige har gentemot EU och […]

De osynliga vargvalparna

När antalet vargar inventeras är det vinter och snö och när resultatet slutligen presenteras är det sensommar. Mellan räkning och presentation föds valpar som bevisligen går ”under radarn” till kommande vinter. Antalet vargar är en ständigt återkommande fråga och ett ständigt diskussionsunderlag. Oavsett vad man tycker om vargar kan numerären direkt översättas i förväntade konflikter […]

Rabies – vad är det?

När det nu diskuteras att både importera vargar och i högre grad tillåta de frilevande att spontant korsa de svenska gränserna, nämns ofta risken för rabies som ett motargument. Men vad är rabies egentligen? Vargfakta förklarar. Det finns gott om argument för och mot den omdebatterade ”vargimporten” men bland de starkaste motargumenten finns naturligtvis risken […]

Spår och spårtecken

På den här sidan hittar du fakta om spårstämplar från våra stora rovdjur. All fakta kommer från Viltskadecenter. Om du ser något av de fem stora rovdjuren, eller spår av dem, kontakta rovdjursansvarig på din länsstyrelse. Det är särskilt viktigt om du har sett hona med ungar. Ange vilken art det rör sig om, antal […]

Category: Basfakta, Vargfakta · Tags:

DNA-information från vargar

Analyser av vargars DNA används idag inom flera olika områden. DNA-analys används rutinmässigt inom arbetet med varginventering i Sverige. Så här fungerar det enligt Viltskadecenter. DNA-analys är ett viktigt instrument vid inventering. Ibland används det också vid beslut om skyddsjakt på vargar, exempelvis för att avgöra vilket vargrevir som har orsakat skador på tamdjur. DNA-analys kan […]

Category: Basfakta, Vargfakta · Tags:

Så inventeras våra rovdjur

Vintern är spårsnöns tid och därmed är det dags för inventeringar av en del stora rovdjur. Men hur görs inventeringarna och vad vill ha man ha fram? Viltskadecenter förklarar. De stora rovdjurens utbredning och antal i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar. Det här en presentation av dessa – hur de går till, […]

DNA-analys på varg – process och teknik

I Viltskadecenters artikelserie om DNA-analys på våra rovdjur, är vi nu framme vid själva laboratoriearbetet. Så här går det till. När ett DNA-prov har samlats in skickas det till Viltskadecenter som avgör, utifrån provets kvalitet, om det ska analyseras. I så fall skickas det vidare till ett DNA-labb vid Lunds universitet (Molecular Population Biology Lab), […]

Category: Basfakta, Vargfakta · Tags:

Alla grannar har licensjakt på varg

Hur ser det ut med licensjakt på varg i våra grannländer? frågade en läsare. Vi har utrett saken. Det inkom en fråga efter vår artikel om att Karelen ska minska sin vargstam. Frågan gäller om våra grannstater har licensjakt på varg och isåfall vilka jakttider och avskjutningskvoter som är aktuella? • Estland, 1 november till […]

Människor angripna av tama vargar, 1800–2010-talen

I den här listan försöker vi regelbundet sammanställa de angrepp som domesticerade vargar stått för genom något hundratal år. Listningen gäller alla typer av vargar hållna som husdjur, i djurparker såväl som i privata hägn. Kronologin går från vår tid och bakåt. Tanken är att hålla listan uppdaterad och visa exempel från hela världen. Att […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom valfritt bidrag till BG 5723-2571 meddelande VARGFAKTA

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se