30 bröllopsgäster omkomna efter vargattack i Rumänien

Två sekelskiftestidningar, en Fransk och en Brittisk, berättar oberoende av varandra om ett spektakulärt vargangrepp efter ett bröllop i Rumänien 1894.

I en bilaga till den franska tidningen Le Petit Journal* nr 214, 23 december 1894, kan man läsa att ett sällskap attackerats och dödats av vargar på väg hem från ett bröllop (se originalillustration).

16 år senare, 1910, berättar den Brittiske immigranten Rook Carnegie om (troligen) samma händelse. Enligt Carnegie ska ett sällskap av bröllopsgäster i Tulcea – nära Danubeflodens utlopp i Svarta havet – under hemfärden ha attackerats av vargar. Runt 30 människor ska ha mist livet i den våldsamma attacken. Rook Carnegie vars artikel var införd i Brittiska Wide World Magazine**, fick historien från invånare i Rumänska Braila där han själv var bosatt.

Enligt den Franska tidningen skedde angreppet dock i Ungern. Eftersom det inte är troligt att en så udda händelse kan ha drabbat två skilda bröllop, antar vi att en av skribenterna tagit miste på platsen.

Troligen Le Petit Journal då nationsgränserna under denna tid var oklara för många och Danubefloden som går genom både Tyskland, Österrike, Ungern och Rumänien skapade förvirring om vissa städers nationella tillhörighet. Rook Carnegie har dessutom angivit platsen, Tulcea, mer precist.

Däremot stämmer tidsangivelsen med båda artiklarna, det vill säga år 1894.

 

I artikeln beskriver Rook Carnegie ytterligare fyra vargincidenter i Rumänien: Ett svartsjukedrama i Borcea Verde, ett vargangrepp mot fem rumänska soldater och ett mot en polissergeant som dock klarade sig. I anslutning till den händelsen nämns också att en bonde och hans två hästar dödades av vargar i samma område.

Summeringen i ingressen berättar om hur vargarna under vinterhalvåret hemsöker byarna i desperat jakt på föda och att bönderna inte vågar sig ut på vägarna annat än i beväpnade grupper. Enligt Carnegie var antalet dödsfall till följd av vargattacker under det tidiga 1900-talet uppe i tresiffriga tal årligen.

Läs originalartikeln som PDF.

 

Floden Danube genomkorsar fyra nationer. Staden Tulcea är belägen nära flodens utlopp i Svarta Havet.

 

* Le Petit Journal var en Parisisk dagstidning som gavs ut åren 1863-1944. Förutom artiklar och spektakulära bilagor i färgtryck, drev man även publika arrangemang. Bland annat flera franska cykeltävlingar, men kanske viktigast, världens första biltävling – Paris-Rouen år 1894. Samma år som artikeln ovan skrevs.

**The Wide World Magazine var en populär Brittisk tidning som introducerades i april 1898. Tidningens koncept svarade mot människors vetgirighet och intresse för naturvetenskap, historia och geografi under förra sekelskiftet. Under devisen ”Truth is stranger than fiction” (ung. som vårt ”verkligheten överträffar dikten”) återgav man varje månad ögonvittnesskildringar från korrespondenter över hela världen. The Wide World Magazine lades ned i december 1965 men återföddes år 2009 som nättidningen Wide World Mag med inriktning på alternativt friluftsliv och resor.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se