Fem soldater från Galatz uppätna av vargar

Fem Rumänska soldater på väg hem för julfirande den 7 januari 1901 attackerades och dödades av vargar. Det rapporterade den Brittiska tidningen The Wide World Magazine 1910.

Enligt tidningen Wide World Magazine’s* reporter Rook Carnegie, som vid den här tiden var bosatt i Braila, Rumänien, gav sig den 7 januari 1901 fem namngivna soldater** av från 6e regementet i Galatz för ett sent julfirande.

Alla soldaterna hade sina hem i staden Pekie och dit var det bara en fotvandring på en dryg mil. Men när när den tre dagar långa julledigheten nått sitt slut var inte soldaterna tillbaka på förläggningen. Staben utgick ifrån att de hade deserterat och skickade ut patruller som skulle arrestera rymlingarna.

Den första stad som besöktes var Pekie men där fick man beskedet att soldaterna aldrig kommit hem. Ärendet övergick nu till polisen och både beskrivningar av männen och deras resrutt skickades runt men soldaterna förblev försvunna.

Två veckor senare var några bönder ute i skogen med häst och släde för att samla ved och gjorde då en fasansfull upptäckt. Rook Carnegie var en av dem som kom först till platsen och fick se resterna av tragedin.

I en cirkel på 30 meter var snön helt upptrampad och nedstänkt med blod. Rester av klädespersedlar låg slängda överallt liksom benbitar, både från människor och vargar. En bajonett med en kvarsittande ryggkota från en varg bar vittnesbörd om vilken fruktansvärd strid som måste ägt rum innan soldaterna slutligen förgicks.

Samtliga fem par fötter återfanns också och artikelförfattaren påpekar med självklarhet att ”vargar aldrig äter människofötter”. En synpunkt som antyder att dödliga vargattacker måste varit tillräckligt vanliga för att sådan statistik skulle kunna uppkomma. Efter många av de vargangrepp som vi redovisar här på Vargfakta är det just fötter som återfunnits, så Carnegies påstående kan ha viss relevans.

 

I artikeln beskriver Rook Carnegie ytterligare fyra vargincidenter i Rumänien: En dödlig attack mot ett antal bröllopsgäster i Tulcea, ett svartsjukedrama i Borcea Verde som fick ett oönskat slut och ett angrepp mot ett polisbefäl som dock klarade sig. I anslutning till den sistnämnda händelsen nämns också att en bonde och hans två hästar dödades av vargar i samma område.

Summeringen i ingressen berättar om hur vargarna under vinterhalvåret hemsöker byarna i desperat jakt på föda och att bönderna inte vågar sig ut på vägarna annat än i beväpnade grupper. Enligt Carnegie var antalet dödsfall till följd av vargattacker under det tidiga 1900-talet uppe i tresiffriga tal årligen.

Läs originalartikeln som PDF.

 

 

*The Wide World Magazine var en populär Brittisk tidning som introducerades i april 1898. Tidningens koncept svarade mot människors vetgirighet och intresse för naturvetenskap, historia och geografi under förra sekelskiftet. Under devisen ”Truth is stranger than fiction” (ung. som vårt ”verkligheten överträffar dikten”) återgav man varje månad ögonvittnesskildringar från korrespondenter över hela världen. The Wide World Magazine lades ned i december 1965 men återföddes år 2009 som nättidningen Wide World Mag med inriktning på alternativt friluftsliv och resor.

** Soldaternas namn var Vasili Stan, Vasili Omescu, Ghitza Maorodin, Ilie Stephanescu och Alexandru Balceanu

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se