Ännu en nordeuropeisk region ska minska vargstammen

I provinsen Karelen har ryska myndigheter nu bestämt att fyra av fem vargar ska bort. Detta efter att både natur och människor blivit allt mer ansatta av vargen de senaste åren.

I ett nyhetsbrev till det Svenska konsultatet i St Petersburg meddelar nu ledningen för den Karelska republiken att man kommer att ta itu med vargproblemet, som både innefattar rovdjurets tryck på naturen och tamdjursbestånden i området. Karelens ca 500 vargar ska istället bli 100-150 stycken vilket motsvarar en minskning med 80%.

För att säkra jägarnas intresse har man infört en skottpeng motsvarande ungefär 1000 kronor för vuxna djur och 500 kronor för valpar.

 

Tredje nordeuropeiska regionen.

Det här är inte så konstigt som den oinformerade kan tycka. I själva verket är Karelen den tredje delstaten eller nationen i Nordeuropa som kommit fram till att jakt måste användas för att reglera vargstammen.

Först ut var Norge som år 2004 bestämde att vargstammen endast skall tillåtas etablera sig i ett särskilt förvaltningsområde. Utanför detta område skall vargpopulationen begränsas genom licensjakt. Det har vi berättat om i en tidigare artikel.

För en tid sedan gick Estland ut med nyheten att de ska reducera sin vargstam till hälften efter allt mer omfattande angrepp.

Finland har inte riktigt haft myndigheterna med sig men har ändå på något sätt minskat vargstammen till en tredjedel sedan 2007.

Just Finland kommer sannolikt att påverkas av Karelens nya rovdjurspolitik med minskande varginvandring som följd.

 

Vad gör Sverige?

Frågan är hur Svenska myndigheter ser på hur de Nordiska grannländerna löser sina vargproblem?

Att vargstammen kan och bör regleras genom jakt kan knappast ha passerat obemärkt förbi Statens ögon och öron. Redan vid Vargsymposiet i Vålådalen 2003 sade amerikanen Ed Banks från US Fish and Wildlife Service, känd för vargprojektet i Yellowstone, så här:

– Vi kunde aldrig tänka oss när vi startade att stammen skulle vara så stor efter bara åtta år. Då bör man ändå betänka att vi skjutit nästan 150 vargar sedan starten.Vi har dödat alla individer som börjat döda tamdjur för att öka toleransen hos lokalbefolkningen. Skjut problemvargarna direkt och lyssna på folket! Vargar ska hållas så långt från bebyggda trakter som möjligt.

Den 21 juli 2011 framträdde världskände vargforskaren och EU-rådgivaren John Linnell i SvTs Mitt i naturen och menade att det är bra ”att hålla ett jakttryck på vargen” och att ”lära vargen att människor inte är vänliga”. Enligt Linnell för att bibehålla en trygg, säker miljö. Även för vargen.

I februari 2010 skrev nio ledande forskare en debattartikel i Dagens Nyheter om nödvändigheten att reglera vår vargstam genom jakt. Deras infallsvinkel var förbättrade genetiska förutsättningar för vargen. Det finns alltså även biologiska skäl till jakt.

Hur många skäl behöver Sverige?

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se