En varg bland renar kostar halv miljon, Finland

Finska Jord- och Skogsbruksministeriet begränsar jakten utanför renskötselområden till 10 vargar under innevarande år. I samma pressmeddelande beskrivs hur så få som en enda varg orsakar ekonomiska förluster om allt mellan 280 och 550 tusen kronor för rennäringen.

Finska Jord- och skogsbruksministeriet har antagit en förordning för att begränsa vargjakt utanför renskötselområden under innevarande år. Utanför renskötselområden krävs ett särskilt tillstånd för att jaga varg och antalet tillstånd som kan delas ut bör inte överstiga 10 stycken under innevarande år.

Ministeriet skriver dock att det är viktigt för acceptansen att undantag från förordningen kan göras om allvarliga skador eller hot mot människor säkerhet föreligger. Den eller de som har jakträtten inom ett område är de som kan söka skyddsjakt på varg.

I brådskande fall, där byråkratin inte hinner med, kan man dock vända sig till polisen som har beslutanderätt när allvarlig skada eller risk för människoliv föreligger.

 

Varg innebär stora kostnader

Den finska vargstammen antas omfatta 180 till 200 individer. I renskötselområden förefaller antalet ligga mellan 20 och 40 vargar. Nya vargar kommer dock ständigt in via gränsen till Ryssland men antalet migranter varierar över tiden.

Under 2012 har vargar dödat 582 renar för de finska samerna. Antalet dödade renar verkar dock inte vara det stora problemet utan det merarbete och stress för renarna som vargförekomst orsakar. Beräkningar visar på ett en varg bland renar kan orsaka förluster om 280 000 till 550 000 kronor på sista raden.

Vidare har man under 2012 betalat ut 688 000 kronor som ersättningar för skador på tam- och husdjur, främst hundar. En finsk varg utanför renskötselområden kostar samhället i snitt 6 450 kronor meddelar ministeriet.

 

Källa: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/121116_sudet.html
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se