Gift krävs för att rätta till vargproblem, Sibirien

Vargproblem kräver gift

Vargproblemen i Sibirien runt Bajkalsjön blir svåra att rätta till genom konventionella jaktmetoder. Myndigheter och lagstiftande församling begär nu att få använda gift för att reducera vargpopulationen.

Ambitionen att skjuta 3 000 vargar innan sista mars verkar inte vara realistisk vilket påtalats tidigare. Förutsatt att de utsedda jaktlagen startat per den 1 januari hade det dagliga betinget varit fler än 30 vargar. WWF företrädare i Ryssland, Vladimir Krever påtalade detta tidigare i år då han uttalade sig positivt kring själva jakten samtidigt som han avfärdade målet som orealistiskt.

– I normala fall skjuter de runt 600 vargar i regionen. Som bäst kanske de kan dubbla den siffran men bara det kräver helikoptrar och annan dyrbar utrustning.

Och ekonomin är troligen den enskilt största anledningen till att man inte kommer att lyckas med sitt företag om att reducera vargstammen till en rimlig nivå för regionen. Men trots ökade skottpengar och löften om särskilda priser till de mest framgångsrika jägarna når man inte önskvärt resultat – för få vargar skjuts.

Ett billigare och mer effektivt alternativ är gift vilket lagstiftande församling och förenade myndigheter i regionen kommit fram till. De vänder sig nu till regeringen i Ryssland med en direkt begäran om att få använda gift.

Skadorna bland djurhållande bönder är omfattande och angreppen intensifieras till en nivå där de sker framför ögonen på människor. Något en herde fick erfara när han försökte avbryta ett pågående angrepp varpå vargarna i stället vände intresset mot herden som räddade sig i ett träd.

Under Sovjet-tiden kontrollerades vargpopulationen kontinuerligt med gift (Barium Fluoroacetat) men detta blev sedermera förbjudet.

 

Källa: http://www.ntv.ru/novosti/453458/
Foto: Commons Wikimedia
 
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se