Moderaterna förordar större lokalt inflytande över rovdjur

Riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson (M) argumenterar för större lokalt inflytande vad beträffar rovdjur. Rovdjurstrycket i mellansverige är väldigt hårt menar Johansson.

I en artikel i Expressen intervjuas riksdagsledamoten Beng-Anders Johansson med anledning av den rapport om vilda djur partiet släppte under tisdagen. Sammanfattningsvis kan man säga att Moderaterna vill lätta på rovdjurstrycket och öka det lokala inflytandet.

– Det är i dag ett hårt rovdjurstryck i Mellansverige, säger Johansson till Expressen.

Att minska ett rovdjurstryck gör man enklast genom jakt och då gärna genom att man skjuter bort hela revir. Det gör att marken eller snarare viltet ges chans att återhämta sig vilket vi sett prov på att man gjort i andra länder såsom i Karelen och Nordamerika.

– Det skulle bli mindre koncentration av rovdjur på vissa ställen i landet med vår politik, säger Johansson.

 

Skyddsjakt på eget initiativ

Partiet vill även utreda om det inte skall gå att påbörja skyddsjakt på eget initiativ utan att bli föremål för en brottsundersökning.

Dessutom vill de att beslutsgångarna skall ses över så att tiden från ansökan till beslut inte skall behöva vara längre än ett par timmar, vilket måste anses vara eftersträvansvärt mål om man vill komma åt de individer som ställer till problem så snabbt som möjligt. Handlar det om timmar istället för dagar kanske de aktuella vargarna fortfarande befinner sig i området vilket i alla avseenden skulle underlätta själva skyddsjakten.

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se