Biologer hoppas på utökad vargjakt för att undvika krasch av klövvilt, Montana

Klövvilt fotograferat under en skogsbrand i Bitteroot Valley i augusti 2000

Biologer som följt utvecklingen i Montana sedan introduktionen av varg varnar nu för en kommande krasch av bytesdjuren. Det är brådskande, kanske är det för sent att rädda situationen.

Under ett möte arrangerat av Montana Fish, Wildlife & Park (FWP) i Missoula presenterade biologer sin syn på hur predatorer, företrädesvis varg, nu decimerat stammarna av hjortdjur till en farlig nivå. Det råder ingen balans mellan predatorer och bytesdjur varför biologerna nu efterlyser en aggressiv jakt på varg.

Enligt FWP är det brådskande för att inte riskera att populationen av hjortdjur blir så låg att en krasch inträffar. I de västra delarna av Montana är situationen direkt akut och biologerna säger att introduktionen av varg kan ha varit den avgörande pusselbiten som fått populationerna att passera den punkt där möjligheten att återställa stammarna saknas – ”the tipping point”.

I grunden handlar det om att förhållandet mellan predatorer och bytesdjur utvecklats till predatorernas fördel i en takt man inte kunnat förutspå. Enskilda områden som exempelvis Bitterroot Valley har fått mycket uppmärksamhet men enligt FWP finns det områden där skadan är långt värre, där stora hjordar av klövdjur befinner sig farligt nära utrotning.

 

Utökad jakt lösningen

För att korrigera förhållandet mellan bytesdjur och predatorer förordar FWP utökad jakt på varg och pumor.

– Det skulle kännas som en framgång om vi på försök tillämpade en utökad jakt som kunde vända den här negativa trenden, säger Mike Thompson vid FWP till KPAX/KAJ.

I grannstaten Idaho har viltvårdare redan börjat praktisera vargjakt från luften, en omdiskuterad metod som Thompson inte tror är genomförbar i Montana, åtminstone inte nu.

– Jag tror vi kan lösa det här med konventionell jakt och med fällor om vi gör det rätt och omedelbart. Egentligen borde vi ha gjort detta förra året, eller egentligen året före det. Om vi skyndar oss kan vi dock reda ut situationen, säger Thompson till KPAX/KAJ

En längre jaktsäsong på varg, ett statligt beslut om att tillåta jakt med fällor och en kvot som omfattar hela staten Montana är de medel man har till buds för att balansera populationerna igen. Vidare måste viltet inventeras kontinuerligt för att se hur responsen blir på ett lägre rovdjurstryck.

Hur många vargar och pumor som skall skjutas måste få vara lite flytande, menar Thompson som förordar en mer adaptiv förvaltning. Montana har flera gånger framgångsrikt lyckats återställa populationer av djurarter men nu kommer det svåra i balansgången mellan rov- och bytesdjur – att få dem att samexistera.

Källa: http://www.kaj18.com/news/biologists-trying-to-avoid-crash-in-elk-population-with-wolf-hunt-changes/

 

Romantiserande bild, publicerad i början av 2000-talet, som beskriver den tänkta utvecklingen efter återinförandet av varg i Yellowstone. Kritikerna fann bilden absurd då resultatet (till höger) mest visar rovdjur, asätare och någon enstaka groda. Nu ser den mardrömsbilden ut att ha besannats i delar av USA.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se