Närgången varg i Riala kan komma att skjutas

närgången varg kan komma att skjutas

Länsstyrelsen i Stockholm överväger att avliva en varg i Riala som gjort flera närmanden mot människor och hundar de senaste veckorna.

I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Stockholm meddelas att den närgångna vargen i Riala uppfört sig oönskat och att avlivning övervägs. Två uppmärksammade närmanden mot människor på promenad med sina hundar har uppmärksammats särskilt – dels den gången stenkastning inte hjälpte och dels den gång en kvinna med kopplad hund flydde in i en byggnad.

– Vi anser att vargens beteende är mer än vad de boende i området ska behöva acceptera, säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman.

Vid flera tillfällen har vargen kommit inom en tiometersradie och varit mycket svår att skrämma bort skriver Länsstyrelsen men enligt berättelsen om kvinnan med den kopplade hunden var vargen så nära att den strök vid kvinnans ben när den försökte ta hunden.

Det finns dock inget som talar för att vargens beteende skulle vara onormalt skriver Länsstyrelsen vilket är uppmuntrande då det är vad vi länge hävdat och även redogjort för i många artiklar. En sammanställning hittar du i ”Vargar är naturligt skygga” i kategorin ”Myter i vargdebatten”.

De hundägare som mött vargen har i samtliga fall försökt skrämma den på det sätt som Länsstyrelsen rekommenderar att man ska göra. Trots det har fler händelser inträffat. Oskyggheten och det starka intresset för hundar, även när deras ägare är precis i närheten, är skäl att överväga mer omfattande åtgärder.

 

Orättvis behandling

Länsstyrelsen har därför i dag, torsdag skrivit till Naturvårdsverket och uppmanat myndigheten att pröva frågan om skyddsjakt.

– Det finns inte några entydiga riktlinjer för hur närgången en varg får vara innan det blir aktuellt med skyddsjakt. Vi anser dock att de senaste sex veckorna inneburit mer problem än vad de boende i området ska behöva acceptera, säger Hanna Dittrich Söderman.

Att det inte finns några riktlinjer för hur närgången en varg får vara är oerhört intressant och vittnar om att förvaltningen varken är adaptiv eller särskilt uppdaterad. I Rovdjurspropositionen, som riksdagen hade som beslutsunderlag bland annat 2001 redogörs inte för den typen av närkontakt som nu blivit till vardagshändelser. Där beskrivs vargen som en föredömligt skygg individ som bara undantagsvis visade sig för människor.

Vidare kan man fråga sig hur olika respektive länsstyrelse agerar i frågan om närgångna vargar. Stockholms agerande har gett upphov till ett stort antal kommentarer på nätet, främst från boende i Dalarna och Värmland. Uppfattningen är att olikheten är orättvis.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2013/Pages/lansstyrelsen-om-rialavarg-skyddsjakt-bor-overvagas.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se