Rekordmånga vargar och revir i Värmland

vargrevir värmland 20130125

Vinterns inventering i Värmland pekar mot ett rekordstort antal vargrevir och medföljande vargar. Länsstyrelsen säger att länet berörs av 100-200 vargar.

Värmlands frilevande vargar förökar sig och breder ut sig för att nu omfatta rekordmånga revir och individer. Länsstyrelsen uppger för tidningen Svensk Jakt att de säkerställt 25 revir och att arbetet försvåras med stigande antal revir.

– Det är väldigt svårt att särskilja reviren när det finns så många revir. Det räcker inte längre med spårningar, vi behöver DNA-analyser för att hålla isär vargreviren, säger Fredrik Wilde, länsstyrelsens samordnare av rovdjursinventeringen för tidningen.

Exakt hur många vargar som berör länet är svårt att veta men Wilde gör en kvalificerad uppskattning.

– Det borde vara mellan 100 och 200 vargar, konstaterar Fredrik Wilde.

100-200 vargar kanske inte uppfattas som så förfärligt många men om samma vargtäthet skulle råda i hela landet skulle den totala populationen omfatta 3 500 djur. I dag omfattar stammen inklusive förra årets föryngringar cirka 400 individer.

Årets urvalsjakt kommer, om vargarna fälls, betyda fyra färre individer för länet och en viss inbromsning av tillväxten då föryngringar uteblir.

Källa: http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2013/02/Rekordmanga-vargar-i-Varmland-1.42225/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se