Trenden återställd med årets vargföryngringar

Vinterns inventering av varg innebar ett trendbrott mot föregående år. Antalet säkra föryngringar var färre än väntat. Inga Ängsteg vid Viltskadecenter har en uppfattning om årets reproduktionskraft.

Verksamhetsledaren vid Viltskadecenter, Inga Ängsteg har en uppfattning om Sveriges vargstam som ger intrycket av att föregående års nedgång i antalet föryngringar var en ren tillfällighet. Om trenden med cirka 19 procents tillväxt i antalet föryngringar hade inträffat under 2011 borde 33 valpkullar ha sett dagens ljus. Enligt inventeringen vintern 2011/2012 säkrades endast 25 stycken. Då Inga Ängsteg framträdde vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma på Visingsö i helgen sade hon följande enligt tidningen Jakt & Jägare.

– Gissningsvis är det nu 35-40 vargkullar och Sverige har cirka 450 vargar. Samtidigt saknas mål för vargstammen och det saknas även en kostnadsbeskrivning vad målen kostar.

Om Ingas uppskattning stämmer är trenden återställd. Enligt våra tidigare beräkningar borde 2012 ha resulterat i cirka 40 nya vargkullar. Beräkningarna över vargstammens utveckling är gjorda utifrån historiska data från just Viltskadecenter.

 

Före och efter föryngring

Olof Liberg säger enligt tidningen Jakt & Jägare att vi idag har cirka 300 vargar vilket ligger i linje med vad som kommunicerats under hösten efter vargsymposiet i Vålådalen. Innan symposiet var tongångarna andra och man talade då om en vargstam i expansion och om numerär om cirka 350 individer.

Om Ängstegs uppskattningar om antalet föryngringar stämmer borde det generera 140 till 160 överlevande individer till hösten. Oräknat mortalitet på befintliga vuxna fram till oktober 2012 borde vargstammen då uppgå till 440 eller 460 individer. Libergs 300 och Ängstegs uppskattning om antalet vargkullar ger i princip 450 levande vargar fram emot senhösten.

Liljelunds mål om 450 vargar ser alltså ut att vara uppfyllt till hösten.

 

Prognos 2013

Med en oförändrad vargstam, alltså ingen populationsreglerande jakt under kommande vinter utan bara normal mortalitet blir antalet beräknade föryngringar våren 2013 cirka 47 stycken. Det översätt då i 189 nya vargar i oktober och en vargstam som med historisk dödlighet då lär omfatta cirka 550 individer.

 

Faksimil av en mycket öppenhjärtig artikel med Inga Ängsteg i tidningen Jakt & Jägare publicerad 2012.06.12 men borttagen av okänd anledning efter bara några få timmar på nätet.
 
UPPDATERAD 11:38 Artikeln är återställd och möjlig att läsa.
 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se