Rumänskt polisbefäl överlevde vargattack

Den Brittiska tidningen The Wide World Magazine rapporterade 1910 om hur en rumänsk polis klarade sig och sin häst undan en vargattack i december 1903.

Rook Carnegie, tillfällig reporter för tidningen Wide World Magazine* och vid den här tiden bosatt i Braila, Rumänien, återberättade 1910 en vargattack som drabbat hans vän polisbefälet Barbu Calinescu (bilden). Enligt Carnegie var sergeant Barbu Calinescu den 24 december 1903 på väg hem till byn Ploesti efter en veckolång patrulltjänst i olika byar. Han färdades till häst och det började skymma när han nådde utkanten av Vadeniskogen.

Plötsligt hördes vargar yla. Calinescus häst blev orolig men själv kände sig polisen trygg. Förutom en snabb springare hade han geväret med sig och, som han senare berättade för Brook Carnegie, han var ”övertygad om att ett skott skulle räcka för att skicka vargarna flygande tillbaka in i skogen.”

Som en säkerhetsåtgärd laddade poliserna alltid med två blanka skott överst i magasinet. Dels för att vara säkra vid vådaskott, dels för att kunna avfyra varningssignaler utan risk. Utöver löspatronerna fanns tre skarpa patroner i Calinescus gevär.

Det tog bara några minuter innan polisen och hans häst var omringad av vargar. Först kom bara ett par stycken fram men som på en given signal visade sig resten på båda sidor av vägen. Calinescu avfyrade självsäkert de två löspatronerna men till hans bestörtning blev inte vargarna rädda. De reagerade knappt.

Polisbefälet hade inget problem att förstå hur situationen skulle kunna utveckla sig och fyrade nu av de tre skarpa patronerna mot vargflocken. Han träffade minst en gång och gav sig därefter av i full galopp.

Men vargarna hängde på och gav sig inte förrän Calinescu, utan att stanna, fällt fler vargar med sin tjänsterevolver. Lättad drog polisen ned på tempot bara för att upptäcka att vargarna gjort precis som när de jagar klövvilt – bakom nästa kurva stod vargar och väntade samtidigt som flera närmade sig bakifrån.

Utan laddade skjutvapen hade Calinescu nu inget alternativ annat än att dra sabeln och försöka rida rakt igenom vargflocken. Han satte fart, högg vilt omkring sig, lyckades komma igenom och störtade sedan hela vägen till byn, en ritt på minst en halvtimme.

Hästen var vid det laget helt slut och Calinescu var en stund orolig att han kört den för hårt, men den repade sig och historien slutade därmed väl både för häst och ryttare.

Dagen efter återvände Bardu Calinescu i sällskap med tre tungt beväpnade polismän. Man såg då spåren efter tumultet föregående kväll och resterna efter vargar som ätits av sina ”kamrater”.

Calinescu berättar som avslutning att en bonde i sällskap med två hästar dödades och åts upp av vargar samma kväll som poliserna gjort sin undersökning. Balinescu var övertygad om att det vara samma vargar.

 

I sin artikel rapporterar Rook Carnegie om ytterligare tre vargincidenter i Rumänien: En dödlig attack mot ett antal bröllopsgäster i Tulcea, ett svartsjukedrama i Borcea Verde som fick ett oönskat slut och ett angrepp mot fem soldater som tyvärr slutade med att alla blev uppätna. Följ länkarna till separata artiklar.

Summeringen i ingressen berättar om hur vargarna under vinterhalvåret hemsöker byarna i desperat jakt på föda och att bönderna inte vågar sig ut på vägarna annat än i beväpnade grupper. Enligt Carnegie var antalet dödsfall till följd av vargattacker under det tidiga 1900-talet uppe i tresiffriga tal årligen.

Läs originalartikeln som PDF.

 

*The Wide World Magazine var en populär Brittisk tidning som introducerades i april 1898. Tidningens koncept svarade mot människors vetgirighet och intresse för naturvetenskap, historia och geografi under förra sekelskiftet. Under devisen ”Truth is stranger than fiction” (ung. som vårt ”verkligheten överträffar dikten”) återgav man varje månad ögonvittnesskildringar från korrespondenter över hela världen. The Wide World Magazine lades ned i december 1965 men återföddes år 2009 som nättidningen Wide World Mag med inriktning på alternativt friluftsliv och resor.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se