Skyddsjakt på en varg, Färila

tre hundar dödade inom samma dygn

Länsstyrelsen fattar på egen hand beslut om skyddsjakt på en varg i Färila efter den senaste tidens angrepp på sällskapshundar inne i bebyggelse.

Länsstyrelsen har i dag, onsdag 13 mars, beslutat om skyddsjakt på en varg i Färila i Ljusdals kommun i Hälsingland. Detta efter den senaste tidens händelser, då vargar rört sig nära bebyggelse och angripit hundar.

Förra veckan inträffade fyra vargangrepp på hundar i och utanför Färila. Tisdag 5 mars dödades en hund av varg strax utanför Färila. Senare samma dygn dödades ytterligare två hundar av varg i samma område. Natten till söndagen den 10 mars attackerades en hund av varg inne i samhället Färila, men klarade sig utan skador.

Länsstyrelsen Gävleborg ser allvarligt på händelserna och har arbetat skyndsamt för att få en helhetsbild av situationen i det aktuella området, samt utvärderat möjliga åtgärder för att förebygga ytterligare skador.

– Vi har nu fattat beslut om skyddsjakt efter en varg i området kring Färila. Detta mot bakgrund av risken för upprepade skador och svårigheten att förebygga skador från varg som vid upprepade tillfällen rör sig i tätbebyggda miljöer och uppvisar ett oskyggt beteende. Vi gör bedömningen att det inte finns någon annan lämplig lösning för att förebygga ytterligare skador, säger Veronica Lauritzsen, chef för enheten Natur och vilt.

Skyddsjakten är tillåten 14-28 mars 2013 inom det område som anges i beslutet. Länsstyrelsen utser jaktledare samt vilka personer som får jaga med stöd av detta beslut. Samtliga villkor finns angivna i bifogat beslut.

Redaktionen kommentar: Det skall bli mycket intressant att se om vargarna ändrar beteende om och när en varg fälls eller om de redan lärt sig att det finns mat att hämta. Detta mot bakgrund av att det var två vargar som stod för de första angreppen på hundar i byn Åbo straxt söder om Färila.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2013/Pages/beslut-av-skyddjakt-pa-varg.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se