Tyska bönder kräver att få skjuta varg

tolv-vargangrepp-med-ett-30-tal-offer-i-tyskland

Den tyska vargstammen har nu nått en nivå där den skapar återkommande problem för djurhållande bönder som nu kräver att det skall bli tillåtet att skjuta ”skadedjuren”.

Tyskland har haft en liknande utveckling av vargstammen som andra europeiska länder där vargen definierats som ett skyddsvärt däggdjur. Från en liten och knappt märkbar population har vargen genom sin svåröverträffade reproduktionskraft och anpassningsförmåga nått nivåer som i sin tur skapar friktion med befolkningen i dess närhet.

Under det senaste årtiondet har vargen i Tyskland gått från ett ”ickeproblem” till att vara ett så pass märkbart besvär att djurhållande bönder nu kräver att oinskränkt få skjuta ”skadedjuren”.

Antalet återfunna illegalt dödade vargar är påfallande enligt Oliver Krone vid Zoologiska institutet i Leibniz.

– På en liten skogsväg med staket längs båda sidor fann vi spår efter en varg som sprungit framför en bil. Vargen han inte undan utan blev påkörd med flit, berättar Krone.

 

Bevarandesidan förtjusta

Vargens återkomst har inte oväntat skett till vissa gruppers stora förtjusning samtidigt som bönderna vars tamdjur plötsligt står på vargarnas meny ser mindre nöjt på situationen. Sedan 2007 har 360 tamdjur dödats i områden runt Berlin

Enligt Krone kommer vargarna från Ryssland och östra Polen och det vanliga är att de då slår sig ned i Brandenburg. Vargar från Schweiz, Frankrike och Italien har också dykt upp i området säger Krone. Vargen är klassad som hotad och någon jakt är således inte aktuell men enligt Krone dödas vargar alltjämt illegalt.

– Vi får bara in de vargar som inte dör på plats när de skjuts. De begravs naturligtvis för att hindra upptäckten av djurkroppen, berättar Krone för tidningen.

Djurrättsorganisationer och myndigheterna i Brandenburg har försökt upprätta en plan som de tror kommer accepteras av både bevarandesidan och djurhållande bönder. Planen inbegriper bland annat ersättning för vargdödad tamboskap om det går att bevisa att det är varg som åstadkommit skadan.

tysklands-16-delstater-2012

– Bönderna har det ekonomiskt tufft just nu i Tyskland och inte verkar det bli bättre, säger Katharina Weinberg från bevarandeorganisationen NABU. Men planen är en framgång, fortsätter hon.

 

Vargangrepp ett problem

Lantbrukaren Lutz-Uwe Kahn, talesperson för lantbrukare i regionen är inte nöjd med bevarandesidans plan. Lantbrukare som fått djur dödade av varg har i vissa fall fått vänta mer än två år innan någon ekonomiska ersättning utgått. I de fall där vallhundar dödats av varg har man också yrkat på att ersättning skall utgå för den tid det tar att träna en sådan hund och inte bara för själva hunden.

Weinberg erkänner att planen och ersättningsprinciperna har svagheter. En orsak lär vara att de är underbemannade, att det saknas människor som kan arbetet med vargangrepp på tamboskap. Men att det skulle ta så lång tid som Kahn påstår avfärdar hon. Längre än åtta veckor skall det inte ta enligt henne.

 

Rätten att skjuta varg

Om Kahn får råda är det djurhållarna själva som skall hantera problemet med vargangrepp genom att helt enkelt få skjuta närgångna vargar.

– Om vargarna håller sig där de är just nu, i naturreservaten och på militärens mark är det inga problem. Men, när de lämnar de områdena måste vi få agera. Om vi inte gör det så angriper de vår boskap.

 

160 vargar

Enligt undersökningar och inventeringar finns det cirka 160 vargar i skogarna runt Brandenburg som lever i 17 vargflockar. Diskussionen kring risker med varg förekommer naturligtvis även i Tyskland men Krone menar i likhet med andra att riskerna är överdrivna och att vargen är naturligt skygg.

Tyskland förklarades fritt från varg år 1899 men innan dess finns ett antal fall av vargdödade människor registrerade. Under perioden 1557-1820 dödades ett 60-tal människor till följd av vargangrepp. Mer om detta kan du läsa i denna artikel.

 

Källa: http://www.dw.de/german-farmers-demand-the-right-to-hunt-wolves/a-16568810
Bilden: Tyskt träsnitt från 1500-talet föreställande en vargattack. Ur Johann Geiler von Kaisersbergs ”Die Emeis” (1516).

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se