Historia: Vargangrepp skördade ett 60-tal dödsoffer i Tyskland

Tyskland är lite av en vit fläck på Europakartan när det gäller vargangrepp, men att de förekommit råder det ingen tvekan om. Här presenterar vi en lista med ett 60-tal av de tidigaste vargoffren som omskrivits.

Tyskland förklarades fritt från varg år 1899, alltså ungefär samtidigt som många andra Europeiska stater. Redan år 1847 hade vargförekomst blivit sällsynt, men dessförinnan hade vargen varit samma plåga som överallt annars.

Den stora centraleuropeiska staten Tyskland var fram till 1871 splittrad i ett flertal småriken (idag 16 delstater*), var och en med sin egen statsförvaltning, och det har därför varit svårare att få uppgifter om vargangrepp därifrån än från andra områden.

Forskarna John Linnell och Tore Bjerke gjorde dock ett stort jobb inför sin rapport Rädslan för varg (2002) och därför kan vi här presentera en första förteckning över vargattacker i Tyskland. Både friska och rabiessmittade vargar förekommer i listan som säkerligen ska vara mångdubbelt längre. Inte minst jämfört med intilliggande länder som Frankrike.

Utöver forskarrapporten har vi också hittat ett klipp i den tyska jakttidningen Wild und Hund, 2004. Det gäller perioden 1810-1811 då Napoleon-krigen nådde sin höjdpunkt och den decimerade och dåligt beväpnade tyska lokalbefolkningen hade mycket svårt att försvara sina barn från rovdjur som dessutom fått smak för ruttnande människokött på de många slagfälten.

Vidare beskrev den tyske zoologen Wilhelm Bardorff ett angrepp 1820 i boken Brehms Tierleben (1950, Safari-Verlag, Berlin) då 19 personer, varav många barn, blev slitna i stycken. Angreppet skedde i Posen i dåvarande delstaten Preussen, idag en del av Polen.

 

14 vargangrepp med ett 60-tal dödsoffer under 1500-1800-talen

1557 (hösten). Thueringen. En rabiessmittad varg bet 11 människor, några av dem dog.

1563. Mecklenburg. En kvinna blev biten av en varg och dog.

1638, februari. Två människor angreps varav en avled. Frågetecken angående rabiessmitta.

1641, augusti. Potsdam. En rabiessmittad varg angrep 6 människor och några kor. Minst en person och några av korna avled av rabies.

1647, 6 april. Thueringen. Två kvinnor dödades av varg, medan en man lyckades försvara sig. Vargen dödades senare samma dag. Misstanke om rabies.

1647, 6 april. Winterstein. En 17-årig kvinna angreps och mottog över 30 bett från vargen. Det verkar som om hon överlevde trots sina skador, men avled 5 veckor senare, vilket antyder rabiessmitta.

1600-talet, mitten av. Kienbaum Straussb. ”En varg angrep en man och en kvinna, samt en polisman som kom till undsättning. Till slut dödades vargen av någon med yxa. Den skadade kvinnan och polismannen utvecklade galenskap och sattes i fängsel. De slutade sina liv på ett sorgsamt sätt.”

1600-talet, mitten av. Aschershain. ”Sonen till P. Freidrich i Aschershain dödades av en galen varg.”

1652. Ovesna/Dobrne. 6 människor blev bitna av en galen varg.

1655, 3 april. Hoersingen. 2 gårdsarbetare blev bitna av en rabiessmittad varg, båda avled av rabiessmitta inom 6 månader.

1663, 1 februari (odef. plats). En vuxen kvinna blev biten av en rabiessmittad varg och avled 5 månader senare i rabies.

1674, 27 mars (odef. plats). En varg angrep kor, barn och vuxna. Minst en kvinna avled.

1810-11. Områdena vid floderna Rehn och Maas. Under slutfasen av Napoleon-krigen skedde samtidigt 14 vargangrepp på barn i Tyskland. 11 av de angripna barnen dog. Källa: ”Elf Kinder in zwölf Monaten”, Dieter Hartwig för Wild und Hund nr 21, 2004. Artikelförfattaren hade granskat ”Volksakt” från den berörda tiden.

1820. Posen, Preussen (sedan 1919 en del av Polen). En varg attackerar och dödar 19 personer, varav en stor andel barn. Detta trots att myndigheterna tidigare höjt skottpengen till 4 618 Taler för att bli av med vargproblemen. Källa: Brehms Tierleben, Wilhelm Bardorff, Safari-Verlag Berlin, 1950.

 

Under menyvalet Vargangrepp återfinns andra artiklar om vargattacker från alla tider och världsdelar.

 

 

 Bilden: Tyskt träsnitt från 1500-talet föreställande en vargattack. Ur Johann Geiler von Kaisersbergs ”Die Emeis” (1516).

*Så här ser dagens 16 tyska delstater ut:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se