WWF Norge ger ofullständig bild av varg i Lettland

IMG_2027

Sverige jämförs regelbundet med andra länder som har varg. Bilden som ges är att svenskar är överdrivet gnälliga. WWF undviker viktig fakta i intervju med SvD.

WWF Norge får tillfälle att ge sin bild av vargen i omvärlden i en intervju i Svenska Dagbladet. Rubriken och budskapet är att ”Sverige måste lära sig att leva med vargen”. På så vis fortsätter WWF med den linje miljöorganisationerna drivit under många år, nämligen att jämföra Sverige och svenskar med andra länder där rovdjur finns och i allt väsentligt få det att framstå som om svenskar är osedvanligt gnälliga.

Italien och Spanien var länge de mest frekventa jämförelseländerna. När det nu står klart för de flesta att vargen där är väsentligt mycket mindre, en annan ras och att problemen faktiskt är omfattande och fullt jämförbara med de skandinaviska används de mindre sällan som ”goda förebilder”.

 

Fel om vargdödade tamdjur

Zanete Andersone-Lilley, rovdjursexpert på WWF Norge, riktar i stället blickarna mot Lettland när hon gör klart för Svenska Dagbladets reporter hur läget är i hennes tidigare hemland. Vargarna i Lettland  är av samma sort som i Sverige och är följaktligen lika kapabla predatorer. Zanete menar dock att konflikterna är en bråkdel av de skandinaviska vilket hon delvis förklarar med en annorlunda djurhållning där djuren tas in om nätterna. Hon säger dock att det finns en konflikt mellan jägare och varg och den handlar om konkurrens om viltet.

– Tamdjuren i Lettland är inhägnade och tas in om natten. Husdjuren är inte ute i skogen som de är i Skandinavien, säger hon till SvD.

Oavsett om husdjuren ”inte är ute i skogen” enligt Zaneta, så dödas de allt jämt av varg. Nyhetsbyrån LETA rapporterar den 5 september 2013 om ett vargangrepp där två taxar dödats och om närgångna vargflockar som av allt att döma decimerat viltstammarna kraftigt. Enligt nyhetsbyrån hade inte mindre än 14 hundar dödats av varg i området när artikeln skrevs. Vidare berättas i artikeln om hur en kvinna stött på en flock vargar i närheten av en skola. Hon lyckades skrämma bort vargarna genom att skrika i panik men hon kunde inte undvika att tänka på vad som kunde ha skett om det i stället var ett barn som stött på flocken.

Ur dokumentation från EU om rovdjurens utbredning uppges att 20-239 tamdjur årligen dödats av varg under perioden 2008-2011. Samtidigt påpekas att det saknas resurser från myndigheternas sida för att övervaka vargpopulationen.

 

Fel om areal

Enligt Zanete Andersone-Lilley och WWF Norge finns cirka 400 vargar i Lettland. Någon särskild referens anges inte men att Lettland är sju gånger mindre än Sverige understryks. Rent fysiskt är det korrekt men juridiskt och faktiskt förhåller det sig annorlunda. Som bekant är halva Sverige inte tillåtet för vargen på grund av renskötseln vilket då allt annat lika, halverar området och Lettlands litenhet till hälften eller 3,5 gånger. Att vargens utbredning i Sverige koncentrerar sig till ett fåtal län i mellersta landet gör att storleksförhållandet krymper högst väsentligt. Detta gäller i och för sig även i Lettland där vargarna blir färre ju närmare huvudstaden Riga man kommer.

Frågan om utrymme är i alla fall mer komplex än vad Zanete vill göra gällande.

 

WWF glömmer vargjakten

Vad som inte på något ställe framkommer i WWF Norges bild av varg i Lettland är den omfattande jakt på varg som bedrivs där och i de övriga baltiska länderna. Faktum är att den populationsuppskattning som görs i dokumenten från EU (Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe, 2012) gjorts utifrån analys av antalet skjutna vargar och inte som i Sverige genom inventering. I dokumentet anges att populationen antas vara cirka 300 djur.

Jakt på varg bedrivs i Lettland från 15 juli till 31 mars dvs lite drygt 8 månader om året. Den årliga kvoten vargar att skjuta under perioden 1999-2003 uppgick till 150 stycken. Hur många som skall skjutas inom respektive område i Lettland avgörs av bland annat vilttäthet, alltså tillgång till föda och hur skadebilden ser ut för tamdjursägare. Fler än 200 vargar får inte skjutas under en säsong enligt EUs dokument.

 

300 vargar skall skjutas under 2014

Dokumentet från EU är dock från 2012 och något verkar ha hänt med letternas inställning till varg då man inför säsongen 2013-2014 utökat kvoten till 300 vargar från tidigare 250. Hur WWF Norge och Zanete Andersone-Lilley kunnat missa denna information eller förändring i attityd är okänt. Att Svenska Dagbladets reporter inte kontrollerat ”fakta” är också lite märkligt.

I den Lettiska tidningen Kasjauns (2014-01-11), redogör Janis Ozolins, jägmästare på motsvarigheten till skogsvårdsstyrelsen (State Forest Service) för hur jakten på varg ser ut i Lettland. Under föregående säsong (2012-2013) var målet att 250 vargar skulle skjutas. Ett uppdrag som nästan lyckades då 247 vargar fälldes.

Utsikterna inför dennas säsong, som började sommaren 2013,  att fylla den utökade kvoten om 300 vargar ser dock inte ut att lyckas. En förklaring som Janis Ozolins ger är att populationens demografi (åldersfördelning) förändrats till färre unga vargar som också är de som är lättast att jaga. Antalet föryngringar har också minskat enligt Ozolins emedan populationen är oförändrad.

 

”Mer information”

Zanete Andersone-Lilley säger som sagt ingenting om den omfattande jakt på varg som bedrivs i hemlandet och som utan tvekan aktivt bidrar till den påstått mindre konflikten mellan varg och människor. Enligt Zanete är vägen till färre konflikter mer information om rovdjur och att människor måste lära sig att man kan tjäna pengar genom rovdjursturism. Vi vet att vargturismen i Sverige som mest omsatte 2 miljoner mellan 2011 och 2012 vilket får anses föga entusiasmerande ur ett näringsperspektiv.

Hur vargturism och informationskampanjer kring varg ser ut i Lettland vet vi inte men vad vi däremot vet är att vargen jagas hårt under 8,5 månader om året och att tilldelningen ökat från 150 till 300.

Den detaljen glömde WWF Norge och Zanete Andersone-Lilley helt och hållet i sin beskrivning av Lettland.

 

Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/manga-lander-dar-vargen-inte-ar-ett-problem_8901174.svd
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se