Varningsskott mot varg i ko-hage, Färila

30 kor jagades av varg i en hage. En granne avlossade två varningsskott i luften varpå Färilavargen tog till skogs. Skyddsjakt ännu utan resultat. Den närgångna vargen i Färila som efter att ha angripit såväl får som robotgräsklippare, är numera föremål för skyddsjakt. Trots att skyddsjakten får bedrivas dygnet runt och att stora ansträngningar har […]

Två får vargdödade i helgen, Hälsingland

Tidningen Hela Hälsingland rapporterar att två får dödats av varg under helgen. Angreppet skedde under lördagsmorgonen i Veckebo. En fårägare i Veckebo, Hälsingland upptäckte tidigt på lördagsmorgonen att två tackor hade dödats av varg. Den ena tackan hade lamm som ny blir utan förälder emedan den andra tackan saknade lamm. Länsstyrelsen har besiktigat och konstaterat […]

Varg trafikdödad vid E4, Söderhamn

På söndagsmorgonen upptäcktes en trafikdödad varg vid E4:an strax söder om Söderhamn. Vargen påträffades vid vägkanten i höjd med Sörbränningen. Någon anmälan om incidenten har inte inkommit till polisen. Den döda vargen togs till stationen för vidare transport till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) där den som brukligt skall genomgå obduktion.   Källa: http://helahalsingland.se/soderhamn/1.7086759-hittade-dod-varg-pa-e4  

Vargvänner dömda till skadestånd för hot

Fällande domar mot vargvänner och djurrättsaktivister blir fler och fler. Sista avkunnade dom är mot ett par i Värmland som drev hatsajten PTP och Rovdjursbloggen. Det sägs allmänt i debatten att båda sidor i vargfrågan är lika extrema. Dock tycks svenska rättsväsendet vara av en annan uppfattning då antalet förundersökningar och fällande domar väger över […]

Naturvårdsverket: Ingen skyddsjakt på varg i Ockelbo

Att vargar uppehåller sig i närheten av människor och bebyggelse är inte skäl nog för skyddsjakt. Detta kan konstateras efter att Naturvårdsverket avslår skyddsjakt på varg i Ockelbo. Innevånarna i Ockelbo kommun såg sig plötsligt inbegripna i ett vargrevir. Detta kunde konstateras efter att flera personer stött på en eller flera vargar inne i bebyggelsen. […]

Kommunalråd: Gärna varg men inte här!

Kommunalrådet Magnus Johansson vill gärna ha varg i landet men inte i centrala Ockelbo. Därför ansöker kommunen om skyddsjakt på de två vargar som misstänks ha bildat revir där centrala Ockelbo inbegrips. Efter att oroade innevånare hört av sig till kommunledningen om de två vargar som synts till på gårdar, vid en hundklubb och markerat […]

Fyra vargrevir i Gästrikland

Landskapet Gästrikland berörs av flera vargrevir. Observationer, spår och revirmarkeringar pekar mot sammanlagt fyra revir. Observationer och spårtecken tyder nu på att Gästrikland berörs av fyra vargrevir. Bland innevånarna sprider sig nu oron inför den stundande föryngringsperioden. Om det blir föryngring i samtliga revir betyder det ett tillskott om minst 16 nya vargar. Vargar som […]

Två vargar observerade i Ockelbo

Sammanlagt kom ett trettiotal observationer in om de två vargar som vandrade igenom Ockelbo under torsdagen. Inget onormalt beteende enligt länsstyrelsen. Två vargar som vandrade genom Ockelbo under torsdagen ledde till relativt stor uppståndelse och ett trettiotal rapporter från privatpersoner om djurens promenad. En mamma och hennes dotter fotograferade vargarna när de passerade över en […]

Vargflock behandlad mot skabb, Gävleborg

Under en märkning av tre vargar i Kukumäkireviret mellan Gävleborg och Dalarna passade personalen på att behandla vargarna mot skabb. Tidningen Svensk Jakt rapporterar i sin nätupplaga om något som framstår som unikt vad beträffar förvaltning av vilda djur, nämligen att behandla dem med medicin mot parasiter, i detta fall skabb. Ingreppet skedde under ett […]

Varg sökte upp skogsarbetare, Gävleborg

En skogsarbetare som röjde ungskog i trakten av Ockelbo upptäckte plötsligt att han inte var ensam. Inom 10 meter stod en varg. Med fler vargar kommer fler möten som vi konstaterat med en allt mer återkommande frekvens. Skogsarbetare är naturligtvis givet sin arbetsplats mer utsatta än andra och vi har vid flera tillfällen fått återberättat […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se