Ja till motion om vargkonsekvenser, Orsa

Orsa_Municipality_in_Dalarna_County

Socialdemokraterna i Orsa har sagt ja till en motion om utredning av konsekvenserna av att leva med varg. Helt i enighet med habitatdirektivet.

Flera kommuner i Dalarnas län har sedan en tid tillbaka engagerat sig i vargfrågan. Orsa, Rättvik och Älvdalen har alla intagit en mer eller mindre skeptiskt hållning till rovdjur och då framför allt varg. Givet länets rovdjurstäthet och långa erfarenhet av varg, sett ur ett modernt perspektiv ligger det nära till hands att politikerna vid det här laget har egna erfarenheter.

Socialdemokraterna i Orsa antog på sin distriktskongress en motion, skriven av Gunilla Elings-Friberg, ordförande Barn- och utbildningsnämnden, om att konsekvenserna av att leva med varg måste utredas. Motionen författades tillsammans med Anders Rosell i slutet av förra året.

– Klockan är nu kvart över tolv vad gäller att få en konsekvensbeskrivning om effekterna av att vi förvaltar varg i samverkan med människor. Vargen kommer mer och mer in i bebyggda trakter och går in på gårdar och in i samhällen. Det uppmärksammas i lokalpressen men sällan i rikspressen, skriver Gunilla i motionen.

och fortsätter;

Vargen skyr inte längre människan. På landsbygden är djurhållning och jakt en livsstil. Det är faktiskt ibland en av anledningarna till att man väljer att bosätta sig i landsbygden.

Gunilla har även noterat att det inte längre ”bara” är jakthundar som dödas av varg utan också sällskapshundar. En trend som utkristalliserade sig 2012 och som rivstartat 2013 med tre (3) sällskapshundar dödade inom ett dygn.

– Antalet vargdödade hundar ökar, inte bara jakthundar utan även sällskapshundar, tillägger hon.

 

Stöd i Art- och habitatdirektivet

Vad motionen syftar till, att ta reda på konsekvenserna är helt i linje med Art- och habitatdirektivets portalparagrafer som lyder som följer;

”huvudsyftet är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov som bidrag till det övergripande målet som är hållbar utveckling”.

samt;

”åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag”.

Undfallenhet att följa dessa portalparagrafer är alltså i strid med direktivet. Portalparagrafer är paragrafer som överbryggar alla underliggande paragrafer vilket enkelt uttryckt innebär att ingen annan paragraf får strida mot just portalparagrafen.

Källa: http://dalademokraten.se/2013/03/06/ja-till-motion-om-vargar/
 
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se