Beslut om jakt på varg året om, Karelen

I den Ryska delen av Karelen har vargstammen reducerats kraftigt i ett försök att minska skadorna. Under 2012 sköts total 101 vargar. Myndigheterna i Ryska Karelen värnar om övriga vilda djur och bestämde sig således för att reducera vargstammen till hanterbar omfattning. Bland annat införde man skottpengar och för en vuxen varg betalas 4 000 […]

Krig mot vargen – 3 000 skall skjutas, Yakutsk

I Yakutsk råder numera undantagstillstånd för vargen. Detta efter att 313 hästar och fler än 16 000 renar dödats av varg under 2012. De 3 500 vargarna i Yakutsk ställer till med omfattande problem för människor och deras tamdjur. Under 2012 dödades 313 hästar och fler än 16 000 renar vilket nu fått myndigheterna och […]

Slutar med får då vargen vägrar ge sig av

Familjen Preiholt har drabbats hårt av vargens närvaro och utökade näringssök. Trots förstärkta rovdjursstängsel med skrämselapparatur vägrar vargen ge sig av. Nu lägger de ned fåraveln. Sveriges Radio intervjuar familjen Preiholt på Rörbo gård om hur vargen påverkat deras liv. Påverkan har varit omfattande och medfört merarbete och svår psykisk press för såväl djuren som […]

Biologer hoppas på utökad vargjakt för att undvika krasch av klövvilt, Montana

Biologer som följt utvecklingen i Montana sedan introduktionen av varg varnar nu för en kommande krasch av bytesdjuren. Det är brådskande, kanske är det för sent att rädda situationen. Under ett möte arrangerat av Montana Fish, Wildlife & Park (FWP) i Missoula presenterade biologer sin syn på hur predatorer, företrädesvis varg, nu decimerat stammarna av […]

Viltbruket, vargen och försiktigheten

Den moderna jakten, viltbruket, är resultatet av en förvaltningsmodell som ger ett överskott, en ränta. Inom ett vargrevir är predationen så pass omfattande att något överskott för jakt egentligen inte är aktuell. Modern jakt och moderna jägare är på det hela taget involverade i viltet även när jaktsäsongen är till ända. De fodrar, bygger, inventerar […]

Värdefull jämthund ej tillgänglig för avel efter vargattack

En välmeriterad jämthund med dubbla championat fick så svåra skador efter en vargattack att den inte längre är bruklig för avel. Vargens attack skadade hundens testiklar så svårt att de fick avlägsnas – Vi skulle jaga vid Saxån i Filipstads kommun. Det finns inget känt vargrevir där som jag hört talas om. Hunden började skälla […]

EU ger 1,2 miljoner till projekt om utmarksbete och biologisk mångfald

I ett pressmeddelande från SLU presenteras utmarksbete som basen för lokal utveckling. Ur ett rovdjursperspektiv är det intressant att läsa om projekt som ämnar belysa fördelarna med utmarksbete till skillnad mot bete på mark av jordbrukskaraktär som är det alternativ som ofta står till buds om man vill ha uppsikt över sina djur. Lokal ekonomi […]

Category: Nyheter · Tags:

Vargen, vägen och nyttan

Det finns fler likheter mellan vargar och motorvägar än man kan tro – alldeles i närheten är uppslutningen sämre än på lite avstånd. Det finns även skillnader bortsett från de mest uppenbara – den ena ger nettointäkter medan den andra mest ger nettokostnader. Återinförandet av varg i Sverige har skett på initiativ av staten. Dessvärre […]

C-Östergötland: ”Vargen hotar den biologiska mångfalden”

Inför man nya arter i den östgötska faunan kan det få stor påverkan på villkoren för företagandet på landsbygden. Det anser Centerpartiets distriktsstyrelse som uppmanar länsstyrelsen att grundligt utreda konsekvenserna av ett eventuellt vargrevir i länet. Debattinlägget publicerades i dagens upplaga av Corren.se. Centerpartiet Östergötland kräver att länsstyrelsen gör en övergripande analys med lantbrukare och […]

Vargens matrester – en stor fördel för andra predatorer

Vargen har som bekant en jaktlust som vida överstiger den egentliga hungern och behovet av proteiner. Inom varje område där vargen jagar finner människor övergivna djurkroppar där väldigt lite faktiskt gått till direkt föda. Man kan välja att se på vargens jaktexcesser ur flera perspektiv. Man kan se det som ett resursslöseri av högvärdiga proteiner […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se