Så används varg-DNA i viltvården

DNA-analys blir allt mer sofistikerad och kan användas i allt från polisarbete till viltvård. För det senare ökar användningsområdena för varje år och Sverige ligger längst fram i den utvecklingen. Viltskadecenter berättar om användningsområdena. Kartläggningen av släktskapsförhållandena i den skandinaviska vargstammen är unik. Vanligtvis är det extremt svårt att upprätta stamtavlor för vilda djur, men […]

Category: Basfakta, Nyheter · Tags:

Spår och spårtecken

På den här sidan hittar du fakta om spårstämplar från våra stora rovdjur. All fakta kommer från Viltskadecenter. Om du ser något av de fem stora rovdjuren, eller spår av dem, kontakta rovdjursansvarig på din länsstyrelse. Det är särskilt viktigt om du har sett hona med ungar. Ange vilken art det rör sig om, antal […]

Category: Basfakta, Vargfakta · Tags:

DNA-information från vargar

Analyser av vargars DNA används idag inom flera olika områden. DNA-analys används rutinmässigt inom arbetet med varginventering i Sverige. Så här fungerar det enligt Viltskadecenter. DNA-analys är ett viktigt instrument vid inventering. Ibland används det också vid beslut om skyddsjakt på vargar, exempelvis för att avgöra vilket vargrevir som har orsakat skador på tamdjur. DNA-analys kan […]

Category: Basfakta, Vargfakta · Tags:

Att spåra rovdjur

  Att spåra rovdjur är mycket nyttigt för Sveriges viltvård och förvaltning. Här beskriver Viltskadecenter grunderna i spårning av stora rovdjur. Observera att spår och spårtecken sällan är lika klara och entydiga i verkligheten som på bilder och kan därför vara svåra att tolka. Den här enkla beskrivningen kan inte reda ut alla fallgropar. Det […]

Category: Basfakta, Data · Tags:

Rovdjursforum

Rovdjursforum är en nationell databas om rovdjur. Den ska vara till hjälp främst för länsstyrelserna i deras arbete med ett alltmer ökat ansvar för rovdjursförvaltningen. Idag kan viltskador av rovdjur och annat fredat vilt samt olika inventeringar och observationer av rovdjur registreras i Rovdjursforum. I en senare version ska även de djur som fälls eller […]

DNA-analys på varg – process och teknik

I Viltskadecenters artikelserie om DNA-analys på våra rovdjur, är vi nu framme vid själva laboratoriearbetet. Så här går det till. När ett DNA-prov har samlats in skickas det till Viltskadecenter som avgör, utifrån provets kvalitet, om det ska analyseras. I så fall skickas det vidare till ett DNA-labb vid Lunds universitet (Molecular Population Biology Lab), […]

Category: Basfakta, Vargfakta · Tags:

Öppna landskap är människan och betesdjurens förtänst

Vad är natur och vad är vildmark

Ur ett rovdjursperspektiv är det viktigt att definiera vad som är natur. Den allmänna uppfattningen är att allt som inte är stad är natur, vilket rent logiskt kan framstå som sant, men den naturen är också någon annans egendom som i många fall har mer gemensamt med industrimark än med något annat. Via allemansrätten har […]

Schillerstövare drygt 5 månader gammal

Vad är en jakthund

En jakthund är egentligen en brukshund med inriktning jakt. Precis som ledhunden arbetar för den synskadade och som knarkhunden arbetar inom gränskontrollen gör också jakthunden för sin förare och jaktlag. Om vi bortser från att brukshundar som sådana betingar stora värden så är de känslomässiga banden mellan brukare och hund aldrig någonsin mindre än de […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom valfritt bidrag till BG 5723-2571 meddelande VARGFAKTA

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se