Filmade vargflock från traktor, Tyskland

Från traktorhytten filmade lantbrukaren John Helge en vargflock om fem individer, morgonen den 26 mars. Han är glad för att ha fångat ”vargarnas naturliga beteende” på film. Att möta en vargflock är av förklarliga skäl inte samma sak som att möta en ensam varg. Nyligen mötte en tysk kvinna en flock vargar när hon var […]

Naturskyddsföreningen kritisk till föreslagen vargnivå, Västmanland

Västmanlands läns viltförvaltningsdelegation har kommit fram till att en miniminivå om en vargföryngring räcker för länet. Naturskyddsföreningen är av en annan uppfattning. I takt med att respektive viltförvaltningsdelegation konfererar om antalet vargföryngringar i respektive län står det också klart att det framgent blir färre vargar i nuvarande utbredningsområde. För Västmanlands del anser man att nuvarande […]

Peter Egardt felinformerad om vargangrepp mot människor

Peter Egardt, landshövding i Uppsala Län och tidigare ordförande i vargkommittén uttalar sig i lokalpressen om nytt vargrevir. Angående vargars benägenhet att angripa människor är han dock felinformerad. Att vargar angriper människor är ett faktum som förvånansvärt få är beredda att acceptera. Det har sagts så ofta i svensk press att det för de allra […]

Hoppande varg fångad på film, Rumänien

Fårägaren misstänkte att en tvåbent tjuv tog hans lamm om nätterna och satte därför upp en kamera. Det visade sig vara en varg som hoppade in i hagen och ut med ett lamm i taget. Kilyén Sándor installerade egentligen övervakningskameran i fårhagen som skydd mot tvåbenta tjuvar efter att lamm plötsligt började försvinna. Att vargar […]

Hur många vargar skall vi ha?

Det råder en spridd uppfattning om att riksdagen beslutat om en vargstam om 170 till 270 individer. Det är en felaktig tolkning på flera plan. 330 vargar är golvet. Efter att riksdagen röstade igenom en ny rovdjurspolitik i december 2013 har medierna med få undantag meddelat att vargstammen efter beslutet skall begränsas till allt mellan […]

Okunnigt om vargstammens tillväxt från Aftonbladet

Aftonbladets Eva Franchell oroar sig i onödan inför de påstådda effekter en ny rovdjurspolitik kommer att betyda för vargstammen. Enkelt matematik är inte sällan en tillgång för att stilla oro. I en krönika den 10 mars ondgör sig Aftonbladets Eva Franchell över politiker och jägareorganisationer som strävar mot någon form av förvaltning av rovdjuren i […]

Närgången varg i Riala kan komma att skjutas

Länsstyrelsen i Stockholm överväger att avliva en varg i Riala som gjort flera närmanden mot människor och hundar de senaste veckorna. I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Stockholm meddelas att den närgångna vargen i Riala uppfört sig oönskat och att avlivning övervägs. Två uppmärksammade närmanden mot människor på promenad med sina hundar har uppmärksammats särskilt […]

Varg minskar den biologiska mångfalden

Påståendet om att vargen ökar den biologiska mångfalden har funnits lika länge som vargdebatten. Kritiker har hävdat att det snarare är tvärtom och nu ger fler och fler kritikerna rätt. Bland den kritiskt lagda allmänheten har argumentet om att vargen ökar den biologiska mångfalden inte funnit många anhängare. Bland forskare och experter har man dock […]

Vargens påverkan på ekosystemet inte alltid positiv

Ett centralt argument för frilevande varg har varit de trofiska kaskadeffekter som sagts uppstå i spåren av en ny toppredator. Vargforskaren David Mech ifrågasätter riktigheten i detta argument i en vetenskaplig artikel publicerad 2012. Rubriken ”Riskerar vetenskapen att helgonförklara vargen?” är inledningen till en vetenskaplig artikel som kritiskt granskar några bärande argument och återkommande ”sanningar” […]

Vargar är naturligt skygga

Med flera vargar i Sverige har onekligen också flera haft det tvivelaktiga nöjet att möta dem på nära håll. Det har förts fram som en sanning att vargar skulle vara skygga till sin natur. Verkligheten tecknar en annan bild. I takt med att vargstammen breder ut sig över mellansverige har fler och fler haft det […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se