Kritik mot försök att ändra vargförvaltningsplan

Genetikern Dag Lindgren och Jägmästare Anders Runnérus har i en skarp skrivelse till Naturvårdsverket gjort klart att vargen har gynnsam bevarandestatus och att ytterligare studier inte är nödvändiga. Såväl Dag Lindgren som Anders Runnérus har gjort sig kända inom vargdebatten som två mycket kompetenta individer. Dag Lindgren var den som upptäckte och avslöjade att den […]

Skyddsjakt på två närgångna vargar, Ockelbo

Efter ett drygt år med återkommande vargobservationer och närgånget beteende av flera vargar i Ockelbo har nu skyddsjakt beordrats. Förra året ansökte Ockelbo kommun om skyddsjakt på närgångna vargar. Naturvårdsverket menade då att det inte kunde komma på tal eftersom inga skador uppkommit mer än att delar av befolkningen ansåg att de blivit begränsade i […]

18 vargar skjutna för förbättrad älgpopulation

I ett försök att förbättra villkoren för älgpopulationen i centrala Alaska har 18 vargar skjutits. Det är tredje året som vargjakt från flygplan genomförs i syfte att balansera nivåerna mellan bytesdjur och predatorer. Personal ur Alaska Department of Fish and Game (ADFG) sköt under veckan 18 vargar från flygplan i närheten av Allakaket, centrala Alaska. […]

NVV avslår överklaganden kring licensjakt i Dalarna

Naturvårdsverkets slutliga överprövning i sak av överklagandena som rör Länsstyrelsen i Dalarnas nya beslut om licensjakt på varg är klar. Naturvårdsverket avslår överklagandena. Länsstyrelsen i Dalarna hade i sitt nya beslut begränsat licensjakten till två revir och anpassat antalet vargar som får fällas utifrån de senaste inventeringsresultaten för de reviren i syfte att minska koncentrationen […]

Myndighet säger sig ha ”full förståelse” för obehag

Ansökan om skyddsjakt i Åmot, Ockelbo kommun på minst fyra vargar bemöts med initial förståelse. Vad det slutligen betyder för beslutet är oklart. Det är inte ovanligt att myndigheter visar förståelse för det obehag som uppstår när vargar är närgångna och medier visar intresse för frågan. Att det påverkar beslutet, alltså leder till att de […]

Byråd ansöker om omedelbar skyddsjakt, Gävleborgs Län

En ansökan om skyddsjakt på minst fyra vargar har skickats till Länsstyrelsen i Gävleborg. Avsändaren är Åmots Byråd. Normalt är att djurägare, privatpersoner eller olika organisationer ansöker om skyddsjakt på varg. Efter ett stort antal vargobservationer i Åmot, Ockelbo kommun träder Byrådet fram och kräver omedelbar handling från Länsstyrelsen. Radio P4 Gävleborg rapporterar: ”Rådet menar […]

Fördubblad vargpopulation i Gävleborgs län

Mellan två inventeringsperioder har antalet konstaterade vargar inom Gävleborgs län ökat från 30 till 70 individer. Det är 40 fler än det beslutats som togs i viltförvaltningsdelegationen 2014. Att räkna vilda djur är som bekant mycket svårt och att räkna varg är om än möjligt ännu svårare då reglerna kring när en varg räknas och […]

Vargar fällda i jakt, unga och friska

SVA sammanfattar obduktionsresultaten från årets vargjakt med att djuren var mestadels unga och friska. Undantagen var skabbangrepp samt ett fall av överbett och ett fall av kryptochid. Exakt hälften av de totalt 44 fällda vargarna under licensjakten 2015 var honor och hälften hanar. Merparten, 26 stycken, var knappt ettåriga djur. Älg var det vanligaste innehållet […]

Miljöorganisation kritisk till nödvändig jakt på varg, Kanada

I ett försök att rädda bestånd av vildren har en omfattande jakt på varg sjösatts. Miljöorganisationer visar dock ingen förståelse utan är starkt kritiska. Eftersom vargen saknar naturliga fiender bortsett från svält, olyckor och epidemier är det nödvändigt för människan att med jämna mellanrum balansera tillgången på varg. I British Columbia, västra Kanada är förekomsten […]

Fler vargar i revir än officiell siffra

Vargjakten har inte bara gått över förväntan utan tycks också visa på en ordentlig skillnad mellan det officiella antalet vargar och de faktiska. Efter tre dagars jakt har 20 av 36 tilldelade vargar fällts. Svenska Jägareförbundets Gunnar Glöersen skriver på sin blogg om dagarna i skogen, hur jakten bedrivs och hur vargar fälls genom att […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se