NVV avslår överklaganden kring licensjakt i Dalarna

Naturvårdsverkets slutliga överprövning i sak av överklagandena som rör Länsstyrelsen i Dalarnas nya beslut om licensjakt på varg är klar. Naturvårdsverket avslår överklagandena. Länsstyrelsen i Dalarna hade i sitt nya beslut begränsat licensjakten till två revir och anpassat antalet vargar som får fällas utifrån de senaste inventeringsresultaten för de reviren i syfte att minska koncentrationen […]

Länsstyrelsen i möte med vargaktivister?

Återigen är länsstyrelsen i Dalarna i blåsväder. Detta efter att fältpersonal synts i samspråk med vargaktivister i anslutning till pågående vargjakt. En mycket vanlig uppfattning bland de som berörs av vargens skador är att myndigheterna inte är helt ärliga i sitt ämbetsförfarande och att förtroendet för dem därför försämras kraftigt. Detta har studerats av Serena […]

Miljöorganisation kritisk till nödvändig jakt på varg, Kanada

I ett försök att rädda bestånd av vildren har en omfattande jakt på varg sjösatts. Miljöorganisationer visar dock ingen förståelse utan är starkt kritiska. Eftersom vargen saknar naturliga fiender bortsett från svält, olyckor och epidemier är det nödvändigt för människan att med jämna mellanrum balansera tillgången på varg. I British Columbia, västra Kanada är förekomsten […]

WWF förlorar förtroende från Svenska Jägareförbundet

Världsnaturfondens förtroenderåd utgör en lång lista av dignitärer. Givet WWF:s hållning i rovdjursfrågan har många undrat varför LRF, Samernas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet lånar sitt namn till dem. Jägareförbundet är först ut att lämna rådet. WWF är en mäktig och skicklig spelare när det kommer till att göra affär av natur och miljö. Som privat […]

WWF ljuger om kommande vargjakt

Genom att undvika fakta ger Världsnaturfonden WWF en annan bild av den planerade jakten på varg. De påstår att en femtedel av vargarna riskerar att skjutas 2015. Sanningen är snarare var åttonde. Den 28 november meddelar WWF via pressmeddelande att de ”kritiserar största vargjakten i modern tid”. Bland skälen till deras kritik uppger de att […]

WWF, SnF och SRF skriver till EU om vargjakten

Knappt hade bläcket hunnit torka på beslutet om regionalisering av rovdjurspolitiken och nödvändig beståndsreglerande jakt, innan trojkan av vargintresserade miljöorganisationer skriver till EU. Dagen efter att Naturvårdsverket presenterar sin förvaltningsplan kring rovdjur och den regionalisering och beståndsreglerande jakt som där finns, skriver trojkan av vargintressenter till EU-kommissionären, Janez Potočnik och ber om hjälp. Att Janez […]

Naturskyddsföreningen kritisk till föreslagen vargnivå, Västmanland

Västmanlands läns viltförvaltningsdelegation har kommit fram till att en miniminivå om en vargföryngring räcker för länet. Naturskyddsföreningen är av en annan uppfattning. I takt med att respektive viltförvaltningsdelegation konfererar om antalet vargföryngringar i respektive län står det också klart att det framgent blir färre vargar i nuvarande utbredningsområde. För Västmanlands del anser man att nuvarande […]

Jägareförbund, Samer och LRF i WWF:s förtroenderåd

Att WWF tillsammans med övriga miljöorganisationer förhindrat all sorts förvaltning av varg tycks inte ha påverkat Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund eller Samernas Riksförbund att sitta med i WWFs förtroenderåd. Ingen kan ha undgått de konflikter som kommit med vargens återintåg i det svenska kulturlandskapet och att striden främst stått mellan de som vill brukar naturen […]

Rovdjursföreningen bakom tiggarbrev fullt av tveksamheter

Efter att Rovdjursföreningen förlorat sitt årliga verksamhetsstöd från Naturvårdsverket om 1 miljon kronor och inte heller lyckats få pengar till projekt går föreningen ut med tiggarbrev. I mars stod det klart att Rovdjursföreningen inte skulle få det årliga verksamhetsbidraget om 1 miljon kronor från Naturvårdsverket. Enligt verket hade man prioriterat klimatet framför rovdjuren. För Rovdjursföreningen […]

Boskapsvaktande hund dödar varg

Boskapsvaktande hundar påbjuds inte sällan som en lösning på vargproblematiken. Vad det kan innebära i praktiken är inte lika lätt att förespråka. De som följt med i vargdebatten har säkert också fått veta att man minsann kan använda boskapsvaktande hundar. Det finns dels ekonomiska skäl till varför två rejäla hundar kan vara besvärligt för en […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se