Cirka 600 vargar i Sverige

Enligt senast uppdaterade inventering har 44 föryngringar säkrats under vintern. Det ger en population om 440 vargar innan jakt och årets föryngring. Med 63 kända revir och revirmarkerande par blir inventeringsarbetet allt mer omfattande. Det talades om drygt 400 vargar inför årets jakt och det tycks stämma ganska väl överens med den senast uppdaterade inventeringssammanställningen. […]

Vargar fällda i jakt, unga och friska

SVA sammanfattar obduktionsresultaten från årets vargjakt med att djuren var mestadels unga och friska. Undantagen var skabbangrepp samt ett fall av överbett och ett fall av kryptochid. Exakt hälften av de totalt 44 fällda vargarna under licensjakten 2015 var honor och hälften hanar. Merparten, 26 stycken, var knappt ettåriga djur. Älg var det vanligaste innehållet […]

Fler vargar i revir än officiell siffra

Vargjakten har inte bara gått över förväntan utan tycks också visa på en ordentlig skillnad mellan det officiella antalet vargar och de faktiska. Efter tre dagars jakt har 20 av 36 tilldelade vargar fällts. Svenska Jägareförbundets Gunnar Glöersen skriver på sin blogg om dagarna i skogen, hur jakten bedrivs och hur vargar fälls genom att […]

Vargpopulation väsentligt större än önskat, Finland

Finska myndigheter har hitintills talat om en vargpopulation om cirka 240 individer som mål 140-150. En analys av insamlade uppgifter visar på en population i spannet 290-410. ÄNDRAD 15:00. Närmare 1 000 observationer ligger till grund för de populationsberäkningar som återges av Yle.fi. Finska myndigheter har haft som uttalat mål att populationen inte skulle överstiga […]

Starkt stöd för vargjakt i Sverige

I SLU:s uppdaterade attitydundersökning kring rovdjur framgår att svenskarna i gemen är mycket positivt inställda till vargjakt. De som är negativt inställda till varg är nu också i majoritet i de län som faktiskt hyser varg. Man får vara försiktig när man läser statistik och kanske allra helst när man läser förord, pressmeddelanden och diverse […]

Nuvarande skandinavisk vargstam fler än 500 individer

Trenden för den rysk-finska vargens randpopulation i Skandinavien är alltjämt stigande. Nuvarande population inklusive årets föryngring omfattar fler än 500 vargar. Den preliminära rapporten efter vinterns inventeringar av varg visar på en population i tillväxt. Som vanligt ger inte sammanställningen en nulägesrapport över vargstammen utan snarare en historisk återblick av hur den såg ut under […]

Åsa Romson upprör vargforskare efter uttalande

Miljöpartiets språkrör, Åsa Romson påstår under en debatt i riksdagen att svenska vargforskare tvingats skriva vinklade rapporter. Olof Liberg vid Skandulv är utan att överdriva ursinnig. Kunskaperna kring rovdjur varierar högst betänkligt inom politikerskrået men viljan att debattera saknas inte. Hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet duckar man inte för komplicerade frågor om varg utan låter hellre […]

900 vargar inventerade i Sverdlovsk, Ryssland

2011 inventerades vargpopulationen i Sverdlovsk till 400 individer. Nu tre år senare hade populationen vuxit till 900 vargar vilket motsvarar en årlig tillväxt om cirka 30 procent. Sverdlovskregionen motsvarar ungefär hälften av Sverige och antalet innevånare uppgår enligt Wikipedia till cirka 4,4 miljoner. De norra delarna av regionen är rikligt beskogade emedan de södra också […]

Så skall en gråvarg se ut

En bild av sex gråvargar skjutna i Hossa, Finland på 1960-talet utgör ett intressant jämförelsematerial med nuvarande skandinaviska randpopulation. Allt sedan dokumentet ”Från gråvarg till hybrid”, sammanställt av finländaren Kaj Granlund, började spridas på internet har diskussionen om vargens renrasighet åter tagit fart. Från att nästan uteslutande ha handlat om genetik, alltså randpopulationens genetiska sammansättning […]

SLU: 150 nya vargar 2013

Medialt ligger fokus på vargar som dör eller dödas emedan de som faktiskt tillkommer sällan omnämns. År 2013 tillfördes populationen 150 nya vargar enligt preliminär inventering från SLU. SLU rapporterar preliminärt om att 35 vargföryngringar skett under 2013. Detta efter den första sammanställningen av vinterns inventering som presenterades 28 mars på Viltskadecenters hemsida. Av dessa […]

Category: Nyheter · Tags: ,

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se