Mitt sista inlägg i vargdebatten

Efter fem år av idogt arbete är det dags att lämna vargdebatten. Här följer några av mina tankar om arbetet. På våren 2011 föddes idén om en omfattande databas om frilevande varg och människor. Upprinnelsen var vargangreppet i Riala där en kvinna promenerade med hund och barnvagn i ett skogsområde. Två vargar dyker upp och […]

Varg ger inga lättnader beträffande beteskrav

Ett miljöåtagande löper över en period om fem år. Om rovdjursproblem uppstår under tiden och djurhållaren ser för gott att avbryta betesåtagandet kommer Jordbruksverket inte att ha något överseende gällande avtalsbrottet. LRF Värmland ger sin syn på problematiken i ett pressmeddelande. Förhoppningen om att en uppkommen rovdjursproblematik skulle kunna medföra att åtagandet avbryts ser inte […]

Kritik mot försök att ändra vargförvaltningsplan

Genetikern Dag Lindgren och Jägmästare Anders Runnérus har i en skarp skrivelse till Naturvårdsverket gjort klart att vargen har gynnsam bevarandestatus och att ytterligare studier inte är nödvändiga. Såväl Dag Lindgren som Anders Runnérus har gjort sig kända inom vargdebatten som två mycket kompetenta individer. Dag Lindgren var den som upptäckte och avslöjade att den […]

Årjängs kommun till angrepp mot länsstyrelsen

En väl behövd skyddsjakt som avslagits av länsstyrelsen blev för mycket för kommunpolitikerna i Årjäng. Att fyra vargdödade hundar inte var skäl nog för en skyddsjakt ledde till en protest. Årjängs kommunpolitiker med Lars Gustafsson (FP) och Daniel Schützer (S) kräver att reglerna för hur skyddsjakter beviljas ses över. Detta efter att en väl behövd […]

Europeisk lantbruksorganisation lämnar rovdjurssamarbete

Den Europeiska lantbruksorganisationen Copa-Cogeca väljer att lämna ett pågående samarbete kring rovdjuren i Europa. Motiveringen är att problemen med rovdjuren ignoreras av EU-kommissionären. Det har visat sig synnerligen svårt att nå långsiktiga överenskommelser och kompromisser när det kommer till rovdjur generellt och varg specifikt. Sverige eller snarare Skandinavien har en lång historia av misslyckade försök […]

Category: Nyheter · Tags: ,

Inga Ängsteg, Viltskadecenter i debattinlägg

Verksamhetschefen på Viltskadecenter, Inga Ängsteg ger i ett debattinlägg i ATL sin syn på vargpolitiken. Hennes kritik är omfattande. Det är sällan man hör kritik mot den förda vargpolitik från de som också arbetar med vargen och dess skadeverkningar. Inga Ängsteg har tidigare dykt upp i debatten med inlägg som kunnat tolkas som de gått […]

Länsstyrelsen i möte med vargaktivister?

Återigen är länsstyrelsen i Dalarna i blåsväder. Detta efter att fältpersonal synts i samspråk med vargaktivister i anslutning till pågående vargjakt. En mycket vanlig uppfattning bland de som berörs av vargens skador är att myndigheterna inte är helt ärliga i sitt ämbetsförfarande och att förtroendet för dem därför försämras kraftigt. Detta har studerats av Serena […]

Kammarrätten undanröjer beslut att stoppa vargjakt

Kammarrätten i Göteborg undanröjer Förvaltningsrätten i Karlstads beslut att stoppa licensjakten på varg. Följaktligen kan vargjakten starta i morgon fredag. Kammarrätten i Göteborg har i dag undanröjt Förvaltningsrättens i Karlstads beslut om att stoppa vargjakten i Värmlands län och i Örebro län. Men kammarrätten har inte uttalat sig om själva jakten – bara om möjligheten […]

WWF förlorar förtroende från Svenska Jägareförbundet

Världsnaturfondens förtroenderåd utgör en lång lista av dignitärer. Givet WWF:s hållning i rovdjursfrågan har många undrat varför LRF, Samernas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet lånar sitt namn till dem. Jägareförbundet är först ut att lämna rådet. WWF är en mäktig och skicklig spelare när det kommer till att göra affär av natur och miljö. Som privat […]

Planerad vargjakt stoppad, Dalarnas Län

Naturvårdsverket meddelar att den planerade licensjakten i Dalarna stoppas. Detta efter att Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet om vargjakt i länet. Länsstyrelsen i Dalarna hade planerat för en jakt om åtta vargar inom länets gränser. Efter att miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet stoppas nu jakten tills dessa att frågan är utredd. Vilka […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se