Inga Ängsteg, Viltskadecenter i debattinlägg

Verksamhetschefen på Viltskadecenter, Inga Ängsteg ger i ett debattinlägg i ATL sin syn på vargpolitiken. Hennes kritik är omfattande. Det är sällan man hör kritik mot den förda vargpolitik från de som också arbetar med vargen och dess skadeverkningar. Inga Ängsteg har tidigare dykt upp i debatten med inlägg som kunnat tolkas som de gått […]

Miljöorganisation kritisk till nödvändig jakt på varg, Kanada

I ett försök att rädda bestånd av vildren har en omfattande jakt på varg sjösatts. Miljöorganisationer visar dock ingen förståelse utan är starkt kritiska. Eftersom vargen saknar naturliga fiender bortsett från svält, olyckor och epidemier är det nödvändigt för människan att med jämna mellanrum balansera tillgången på varg. I British Columbia, västra Kanada är förekomsten […]

Ytterligare ett Värmländskt jaktlag ställer in älgjakten

För jaktlagen i Lusaskens älgskötselområde blir det inte någon älgjakt till hösten. Älgstammen har minskat med över 50 procent sedan 2011. Nya vargar och nya revir ger större uttag ur älgstammen. Jaktlagen i Värmland drabbas nu hårt och Svensk Jakt rapporterar om ytterligare jaktlag som ställer in höstens älgjakt efter nyligen genomförd inventering. För att […]

”Vi behöver betesdjuren för att hålla vårat landskap öppet.”

Så börjar ett brev från Länsstyrelsen i Dalarna. Insikten om att ”naturbetesmarkerna växer igen” och att ”det råder brist på betesdjur” verkar så smått ha nått den lokala myndigheten. Lika länge som vi haft varg har också varningsropen kring betesdjuren och de naturbetesmarker de nyttjar funnits. Naturbetesmarker är mark som företrädesvis inte går att nyttja […]

50 vargar lagom i Tverregionen norr om Moskva

På en yta som motsvarar på ett ungefär den mellansvenska vargpopulationens habitat anser ryska biologer att 50 vargar är lagom. För Tverregionen betyder det att 150 vargar skall skjutas. Tverregionen (röd markering i bild) ligger strax norr om Moskva och bebos av cirka 400 000 innevånare enligt Wikipedia. Regionen omfattar ungefär samma areal som mellansverige […]

Bäverjakt inställd efter omfattande vargpredation

Vargen är allätare och opportunist vilket lokalt kan få konsekvenser för ett specifikt vilt. En grupp kvinnliga jägare fick ställa in sin bäverjakt efter att stammen konstaterats för liten efter vargens uttag. Svenska Jägareförbundet hade arrangerat en bäverjakt för en grupp kvinnor, norr om Storfors i Värmland. Av jakten blev det dock inget efter att […]

Älgstammen inte längre jaktbar, Värmland

I norra Värmland har antalet älgar fallit under den gräns när jakt inte längre är möjligt utan att man skjuter på själva kapitalet. Modernt viltbruk, sådan vi bedriver i Sverige fungerar enligt principen att man bedriver jakt på stammens tillväxt. Principen gäller främst högvilt där viltet inventeras och tilldelas enligt olika kriterier. Om man skjuter […]

Slutar med får efter vargangrepp, Kronobergs Län

Vargangreppet blev slutet för fårbesättning och med det växer beteshagarna igen konstaterar en bedrövad Tomas Thomasson. Sveriges Radio intervjuar Tomas Thomasson i Bromåla som fick sina får vargdödade härom dagen. Fårägare i trakten har uppmanats att ta in sina får över natten vilket inte alltid är så lätt om hagarna ligger långt från själva gården. […]

Varg minskar den biologiska mångfalden

Påståendet om att vargen ökar den biologiska mångfalden har funnits lika länge som vargdebatten. Kritiker har hävdat att det snarare är tvärtom och nu ger fler och fler kritikerna rätt. Bland den kritiskt lagda allmänheten har argumentet om att vargen ökar den biologiska mångfalden inte funnit många anhängare. Bland forskare och experter har man dock […]

Vargens påverkan på ekosystemet inte alltid positiv

Ett centralt argument för frilevande varg har varit de trofiska kaskadeffekter som sagts uppstå i spåren av en ny toppredator. Vargforskaren David Mech ifrågasätter riktigheten i detta argument i en vetenskaplig artikel publicerad 2012. Rubriken ”Riskerar vetenskapen att helgonförklara vargen?” är inledningen till en vetenskaplig artikel som kritiskt granskar några bärande argument och återkommande ”sanningar” […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se