Kritik mot försök att ändra vargförvaltningsplan

Genetikern Dag Lindgren och Jägmästare Anders Runnérus har i en skarp skrivelse till Naturvårdsverket gjort klart att vargen har gynnsam bevarandestatus och att ytterligare studier inte är nödvändiga. Såväl Dag Lindgren som Anders Runnérus har gjort sig kända inom vargdebatten som två mycket kompetenta individer. Dag Lindgren var den som upptäckte och avslöjade att den […]

”Tivedenvarg” skjuten

En avkomma till de båda inplanterade vargarna i Tiveden har skjutits. Vargen fälldes under skyddsjakt i Jämtland, långt från Tiveden. Naturvårdsverket meddelar att en avkomma till de inplanterade vargarna i Tiveden fällts under en skyddsjakt i renbetesområde på gränsen mellan Jämtland och Dalarna. Vargen befann sig i kalvningsland för renskötseln och risken för allvarliga skador […]

Utsättning av ryska vargungar blir inte av

Logistiska problem och svårigheter med att komma i rätt tid sätter stopp för de planerade utsättningarna av ryska vargungar. Naturvårdsverket hade planerat att sätta ut vargungar från djurparker i det vilda nu under våren men utsättningen går inte att genomföra. Dels han man inte med att märka tillräckligt många varghonor för att ha ett urval […]

Miljöorganisationer vittnar om stor okunskap

I tidningen Jakt & Jägares referat från förhandlingarna i Förvaltningsrätten visar inbjudna miljöorganisationer på stor okunskap om varg, renskötsel och miljö. Förhandlingarna kring varghonan i trakterna kring Junseles framtid hölls mellan parterna i Förvaltningsrätten i tisdags förra veckan. På den ena sidan av bordet stod Naturvårdsverket som beslutat om avlivning av varghonan och på den […]

Naturvårdsverkets genetikmodell på väg bort?

Frågan kring vilken genetisk modell som är den rätta har diskuterats på Naturvårdsverket. Dock var ingen av upphovsmännen närvarande vid mötet som eventuellt resulterat i att den använda modellen frångås. Vargens genetik har onekligen fått oförtjänt stor uppmärksamhet och tyngd i allt från beslut om skyddsjakt till hur stor en framtida vargstam behöver vara för […]

Vargar i Övertorneå skall flyttas

Vargparet med finsk-ryska gener som etablerat sig i Övertorneå står inför en förflyttning bort från renar och samer i området. Ansökan om skyddsjakt har ej tillstyrkts. Naturvårdsverket står i begrepp att göra ännu ett försök till flytta vargar från en plats till en annan. Detta efter att ett vargpar med finsk-ryska gener etablerat sig i […]

18 alfavargar inom 9 revir skall skjutas

Enligt uppgifter till SR Ekot tänker Naturvårdsverket besluta om jakt på 18 vargar inom 9 revir. Vargarna som skall skjutas är de reproducerande paren, alfadjuren. Vargjakten på genetiskt ointressanta vargar kan bli av enligt vad SR Ekot erfar. Enligt Ekots källor handlar det om 18 vargar av alfatyp som skall skjutas inom 9 revir. Alfadjuren […]

Naturvårdsverket: nytt vargexperiment bland renar

Ett nytt vargpar där gener från öster är aktuella har påträffats i Tornedalen. Vargparet har bildat revir i ett renskötselområde och Naturvårdsverket är redo för dialog med samerna. Trots de lärdomar Naturvårdsverket måste ha kunna göra efter det misslyckade försöket med den ryskfinska varghonan och hennes partner i Junesele är man återigen beredd att göra […]

Flyttvarg kan stå inför avlivning

Flyttvargen, alltså den gulfärgade varghonan från Ryssland och hennes partner kan komma att avlivas. Skyddsjakten är tillstyrkt av Länsstyrelsen efter att man konstaterat att det inte går att hålla vargarna från renarna. På onsdagen fick såväl miljöminister Lena Ek som Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren ta del av vad varghonan från Ryssland och hennes partner ställer […]

Samer vill flytta ”flyttvargen” igen

Samerna som berörs av flyttvargen i Junsele är missnöjda med vargens närvaro och vill helst att den flyttas igen. Den ryska vargtiken med gulaktig päls har flyttats tre gånger men har lika fullt återvänt till renbetesmarker varje gång. Alldeles nyligen konstaterades det att hon inte bara återvänt till förbjuden mark utan också hittat en partner […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se