Cirka 600 vargar i Sverige

Cirka 600 vargar i Sverige

Enligt senast uppdaterade inventering har 44 föryngringar säkrats under vintern. Det ger en population om 440 vargar innan jakt och årets föryngring.

Med 63 kända revir och revirmarkerande par blir inventeringsarbetet allt mer omfattande. Det talades om drygt 400 vargar inför årets jakt och det tycks stämma ganska väl överens med den senast uppdaterade inventeringssammanställningen.

I nästan 70 procent av de säkerställda reviren har föryngring konstaterats vilket ger 44 till antalet. Med den något föråldrade faktorn 10 skulle det ha givit en population om 440 individer innan jakten. Under jakten fälldes 44 vargar eller 10 procent av den uppskattade vargstammen.

Det normala är att antalet föryngringar ökar från år till år. Vintern 2013/2014 konstaterades 40 föryngringar vilket då ger en 10-procentig ökning. Med samma ökning står vi nu inför cirka 48 föryngringar. Givet de 4,26 överlevande vargungarna ger det cirka 205 nya vargar.

En kvalificerad uppskattning av nuvarande vargstam blir då (440-44) + 205 = 601 vargar eller om man så vill 330 vargar fler än golvet om 270 vargar som Naturvårdsverket angivit som FRP och Gynnsam Bevarandestatus.

 

Källa: http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/Viltskadecenter,%20dokument/VSC%20Inventering/Inventering%20varg/Lopande-rapport-varglaget-20150505-LIS.pdf

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se