Mitt sista inlägg i vargdebatten

Efter fem år av idogt arbete är det dags att lämna vargdebatten. Här följer några av mina tankar om arbetet. På våren 2011 föddes idén om en omfattande databas om frilevande varg och människor. Upprinnelsen var vargangreppet i Riala där en kvinna promenerade med hund och barnvagn i ett skogsområde. Två vargar dyker upp och […]

Cirka 600 vargar i Sverige

Enligt senast uppdaterade inventering har 44 föryngringar säkrats under vintern. Det ger en population om 440 vargar innan jakt och årets föryngring. Med 63 kända revir och revirmarkerande par blir inventeringsarbetet allt mer omfattande. Det talades om drygt 400 vargar inför årets jakt och det tycks stämma ganska väl överens med den senast uppdaterade inventeringssammanställningen. […]

Nuvarande skandinavisk vargstam fler än 500 individer

Trenden för den rysk-finska vargens randpopulation i Skandinavien är alltjämt stigande. Nuvarande population inklusive årets föryngring omfattar fler än 500 vargar. Den preliminära rapporten efter vinterns inventeringar av varg visar på en population i tillväxt. Som vanligt ger inte sammanställningen en nulägesrapport över vargstammen utan snarare en historisk återblick av hur den såg ut under […]

Anmäl till Länsstyrelsen om du använt paragraf 28

Den 1 juli träder en ändring av jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Förändringen innebär att den som dödat ett rovdjur för att freda sina tamdjur anmäler det till Länsstyrelsen istället för som tidigare till polisen. I övrigt förblir 28 § oförändrad. Förändringen innebär att Länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning och om det sedan […]

36 vargföryngringar och 144 tillkommande vargar 2012

Viltskadecenter har uppdaterat sin karta över vargföryngringar 2012. 36 föryngringar har dokumenterats och med det 144 tillkommande överlevande vargar. Tillståndet bland de frilevande vargarna i Sverige ser ut att vara gott givet deras reproduktionskraft. Fler föryngringar än någonsin tidigare har registrerats och den uppdaterade kartan hos Viltskadecenter berättar att 36 föryngringar konstaterats. Det betyder i […]

Rekord i antal födda vargar under 2012

Förra årets föryngringar ser preliminärt ut att ha satt nytt rekord. När drygt ett 10-tal återstår att inventera är 21 föryngringar konstaterade bland de revir som ligger inom Sverige. Viltskadecenter har sammanställt en preliminär inventeringsrapport över förra årets föryngringar. Hitintills har 21 föryngringar konstaterats inom Sverige. Till detta skall ytterligare 2 kända föryngringar i Norge […]

Category: Nyheter · Tags: , ,

Så används varg-DNA i viltvården

DNA-analys blir allt mer sofistikerad och kan användas i allt från polisarbete till viltvård. För det senare ökar användningsområdena för varje år och Sverige ligger längst fram i den utvecklingen. Viltskadecenter berättar om användningsområdena. Kartläggningen av släktskapsförhållandena i den skandinaviska vargstammen är unik. Vanligtvis är det extremt svårt att upprätta stamtavlor för vilda djur, men […]

Category: Nyheter · Tags: ,

Spår och spårtecken

På den här sidan hittar du fakta om spårstämplar från våra stora rovdjur. All fakta kommer från Viltskadecenter. Om du ser något av de fem stora rovdjuren, eller spår av dem, kontakta rovdjursansvarig på din länsstyrelse. Det är särskilt viktigt om du har sett hona med ungar. Ange vilken art det rör sig om, antal […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

DNA-ordlista

Några vanliga ord inom DNA-analys   Baser Byggstenarna i genetiska koden, kallas även nukleotider. Cytokrom B (cyt B) En gen i mitokondrieDNA med precis lagom mängd variation för att lämpa sig som markör för artbestämningar. DNA Deoxyribonukleinsyra, den kemiska förening som bygger upp den genetiska koden. Gel Gjuts av akrylamid eller agaros för att separera […]

Category: Data · Tags:

DNA-information från vargar

Analyser av vargars DNA används idag inom flera olika områden. DNA-analys används rutinmässigt inom arbetet med varginventering i Sverige. Så här fungerar det enligt Viltskadecenter. DNA-analys är ett viktigt instrument vid inventering. Ibland används det också vid beslut om skyddsjakt på vargar, exempelvis för att avgöra vilket vargrevir som har orsakat skador på tamdjur. DNA-analys kan […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se