DNA-ordlista

Några vanliga ord inom DNA-analys

 

Baser Byggstenarna i genetiska koden, kallas även nukleotider.
Cytokrom B (cyt B) En gen i mitokondrieDNA med precis lagom mängd variation för att lämpa sig som markör för artbestämningar.
DNA Deoxyribonukleinsyra, den kemiska förening som bygger upp den genetiska koden.
Gel Gjuts av akrylamid eller agaros för att separera DNA-fragment av olika storlekar.
Gen En del av DNA som innehåller koden för ett bestämt protein.
Icke-kodande DNA DNA utan känd funktion.
Kodande DNA DNA som kodar för uppbyggnaden av proteiner.
, En specifik del av DNA som används vid DNA-analys. Kan vara en gen, en del av en gen, eller bit icke-kodande DNA. En mikrosatellit är en markör. En del av cyt B-genen kan vara en markör.
Mikrosatellit 2-6 baser korta fragment som är repeterade 50-100 gånger. Variationer i antalet repetitioner används för att skilja individer åt.
Mitokondrie En organell som står för cellernas energiförsöjning. Har egen uppsättning DNA som används vid artbestämningar. Ärvs endast från mamman.
Mitokondrie-DNA (mtDNA) DNA från cellens mitokondrier.
Mutation En spontan genetisk förändring i den genetiska koden. Grunden för genetisk variation.
PCR Den reaktion där en markör kopieras upp miljontals gånger.
Primer 15-20 baser långt DNA-fragment som gör att ”rätt” del av DNA kopieras i en PCR-reaktion.
Sekvensering En reaktion där man får ut hur en markör är uppbyggd, bas för bas.
Taq-polymerase Ett enzym som kopierar och bygger nya DNA-sekvenser.

 

Se även:

Att spåra rovdjur

Spår och spårtecken

DNA-information från vargar

Så används varg-DNA i viltvården

DNA-analys på varg – process och teknik

Category: Data · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se